Universiteit van Utrecht


11 januari 1999 / 15 februari 1999

Faculteit Farmacie

Eerste stap naar nieuwe generatie geneesmiddelen

Polymeren bieden mogelijkheden bij gentherapie

Het polymeer p (DMAEMA) ) is in-vitro in staat genetische materiaal in een cel te laten werken. Tot deze ontdekking kwamen twee promovendi van de faculteit Farmacie tijdens onderzoek naar een mogelijke toepassing van polymeren (synthetische dragers van geneesmiddelen) bij gentherapie. Uitgangspunt van hun onderzoek was dat somatische gentherapie in de toekomst mogelijkheden zal bieden om bijdragen te leveren aan het bestrijden of ‘genezen’ van erfelijke ziektes. Het gebruik van polymeren kan hieraan een bijdrage leveren. Petra van Wetering promoveerde in januari op het onderwerp polymeren als dragersystemen voor genen en Jong-Yuh Cherng hoopt op 15 februari te promoveren op de farmaceutische aspecten van op polymeren gebaseerde gen-therapeutica. Beiden hebben hun onderzoek uitgevoerd aan de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht.

In-vitro
Uit onderzoek van de twee promovendi is een nieuwe groep synthetische op methacrylaat gebaseerde polymeren ontwikkeld die zich onder bepaalde condities efficiënt koppelen aan het genetisch materiaal. Van de Wetering heeft het polymeer p(DMAEMA) ontwikkeld. Zij heeft verschillende groottes en samenstellingen gevarieerd om uiteindelijk tot een optimale drager te komen. Zij heeft de DNA-bindende eigenschappen van het polymeer p(DMAEMA) onderzocht. Tevens heeft zij dit nieuwe polymeer in-vitro geëvalueerd; het polymeer vormt samen met het genetisch materiaal een complex wat de celwand kan passeren en daarna tot werking blijkt te komen. Het genetisch materiaal alleen is niet in staat om in de kern de komen. Hoewel het polymeer nog verder geoptimaliseerd moet worden, zijn de vooruitzichten gunstig om uiteindelijk een efficiënt en een niet viraal dragersysteem voor genen te ontwerpen.

Cherng heeft onderzoek gedaan naar de farmaceutische aspecten van hetzelfde polymeer. Hij heeft onder andere de bereiding, de stabiliteit en de eigenschappen onderzocht om meer te weten te komen van het polymeer voor het transport van genetische materiaal bij gentherapie. Hij doet daarbij aanbevelingen voor optimale samenstellingen om het complex tot maximale werking te brengen.

Subsidie
Dit onderzoek naar polymeren als dragers voor geneesmiddelen bij gentherapie gebeurt in Nederland alleen bij de faculteit Farmacie van de Universiteit Utrecht. Het bedrijfsleven heeft veel belangstelling getoond voor de toegepaste polymeren die inmiddels geoctrooieerd zijn. De faculteit Farmacie heeft een aantal patenten verkocht aan het farmaceutisch bedrijf Octoplus B.V. in Leiden. De faculteit en Octoplus B.V. hebben subsidie aangevraagd bij het ministerie van Economische Zaken om binnen een stimuleringsprogramma op het gebied van biotechnologie verder onderzoek op dit gebied mogelijk te maken.


11 januari 1999
Mw. drs. P. van de Wetering, faculteit Farmacie Promotie: ‘Gene delivery with cationic polymers. Synthesis, characterization and biological evaluation of poly(2-(dimenthylamino)ethylmethacrylate) and related polymers’.


15 februari 1999 om 14.30 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht drs. J-Y Cherng, faculteit Farmacie
Promotie: ‘Pharmaceutical aspects of polymer-based gene delivery systems: preparation, characterization and stabilization’.

Voorlichter drs. Henriëtte Dobbelaar telefoon (030) 2537317

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Polymeren bieden mogelijkheden bij gentherapie '
Lees ook