Universiteit van Utrecht

Letteren, 14.30 uur
Mw. drs. M.M. Jansen (Utrecht)
‘Il dibattito sul postmoderno in Italia. In bilico tra dialettica e ambiguita’

Drs. Monica Jansen brengt in haar proefschrift het postmodernisme-debat in Italië in kaart aan de hand van een aantal filosofische, esthetische en literair-kritische polemieken die gevoerd zijn vanaf het begin van de jaren tachtig tot in de jaren negentig. De vraag of het mogelijk is te spreken van een Italiaanse postmoderne literatuur wordt beantwoord met behulp van de analyse van enkele romans van Calvino, Volponi, Baricco en Tabucchi, auteurs die dikwijls direct of indirect met het postmodernisme in verband zijn gebracht. Uit de verschillende discussies die voornamelijk in vaktijdschriften (maar ook in dagbladen) gevoerd zijn tussen filosofen, architecten, kunst- en literatuurcritici, wordt niet alleen duidelijk welke buitenlandse denkers bij de discussie zijn betrokken (Habermas, Lyotard en Jameson bijvoorbeeld), maar ook dat de Italiaanse critici zelf zich voornamelijk verdelen over twee kampen: de marxistisch georiënteerde critici aan de ene kant en de hermeneutici aan de andere. Wat in Italiaanse studies over het postmodernisme-debat ontbreekt is een integratie van de beide gezichtspunten. Drs. Jansen brengt in haar proefschrift beide denktradities in interactie in beeld. Dan blijkt dat er ondanks de fundamentele verschillen ook overeenkomsten tussen beide tradities zijn. Bovendien blijkt dat de geanalyseerde romans meer overeenkomsten vertonen met het neo-hermeneutische idee van het ‘zwakke denken’ dan met het marxistisch getinte ‘kritische postmodernisme’.
Promotores: prof. dr. D.W. Fokkema, prof. dr. C. van den Voort

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Postmodernisme-debat in Italië '
Lees ook