Technische Universiteit Delft

Power
19 april 2004 | 15.30 uur
hr. M. Ditzel | elektrotechnisch ingenieur
promotor | Prof.dr.ir. R.H.J.M. Otten (fac EWI)
toeg.prom. | Dr.ir. W.A. Serdijn (UHD-fac EWI)

Power aware architecting
Ontwerpers van chips worden geconfronteerd met steeds grotere en complexere schakelingen en met tegenstrijdige doelen en voorwaarden. Vroeg in het ontwerpproces moet de ontwerper op basis van onvoldoende of onnauwkeurige informatie beslissingen nemen. Een van deze beslissingen is hoe de gewenste functionaliteit gerealiseerd wordt: of in hardware, of in software. Voor de steeds complexere ontwerpen is een mens niet meer in staat om deze beslissing te nemen; er zijn te veel alternatieven. Hij ziet simpelweg door de bomen het bos niet meer.
Dit proefschrift beschrijft een ontwerpmethode om dit probleem op te lossen. De ontwerpmethode en de daarvoor ontwikkelde programmatuur zijn met succes toegepast in het ontwerp van een zender-ontvanger voor OFDM-signalen. De resultaten zijn direct toepasbaar voor het verkennen van de ontwerpruimte. Op basis van deze gegevens kan een kwalitatieve vergelijking worden gemaakt van verschillende implementaties. Hiermee heeft de ontwerper genoeg informatie in handen om gefundeerde ontwerpbeslissingen te kunnen nemen.

Voor verder lezen:

* HyperTransport system architecture by Don Anderson and Jay Trodden, 2003

* Computer systems a programmer's perspective by Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron, 2003

* Fundamentals of computer organization and design by Sivarama P. Dandamudi, 2003

* Power-aware computer systems second international workshop, PACS 2002, Cambridge, MA, USA, February, 2003


--------------------------------------------------
Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter TU Delft
directie Marketing & Communicatie
tel.: 015 278 5454
fax: 015 278 1855
GSM: 06 20408176

---------------------------------------------------


Deel: ' Promotie Power aware architecting '
Lees ook