Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 22 mei 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Wo 02-06-1999, 15.30 uur: promotie dhr. drs. W.J.P.J. Steerneman

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen
* Titel proefschrift: De taxatie van de ernst van de problematiek bij kinderen en jeugdigen: de ontwikkeling van een praktijkinstrument

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Promotores: dhr. prof. dr. E.E.J. De Bruyn; dhr. prof. dr. J.W. Veerman

* Handelseditie: University Press, Nijmegen
* Woonplaats: Maastricht

* N.B.: dubbelpromotie met drs. H.J. Pelzer (die vandaag om 14.00 uur promoveert).

PRAKTIJKINSTRUMENT VOOR PROBLEMATIEK BIJ KINDEREN EN JEUGDIGEN

Oordelen over de ernst van de problematiek spelen in het diagnostisch besluitvormingsproces een sturende rol. Doel van dit dissertatie-onderzoek was het ontwikkelen van een ernsttaxatie-instrument, dat clinici in staat stelt op gestandaardiseerde wijze de ernst van de problematiek bij kinderen en jeugdigen te beoordelen. Daarbij is gekozen voor een pragmatische aanpak, waarbij de impliciete kennis van practici werd geëxpliciteerd. In dit kader is de L-HETS (Landelijke versie (L) van de Heerlense (H) Ernst (E) Taxatie (T) Schaal (S) ontwikkeld. De school krijgt een bruikbaar, nauwkeurig, betrouwbaar en valide instrument om de ernst van de problematiek vast te stellen. De L-HETS lijkt behalve bruikbaar binnen de RIAGG, ook bruikbaar in de bureau's Jeugdzorg met het oog op de differentiatie tussen vrij-toegankelijke en niet-vrij toegankelijke Jeugdzorg.

Deel: ' Promotie Praktijkinstrument problematiek bij kinderen '
Lees ook