Universiteit Twente


Prestaties van Research & Development op maat gemeten


* 16 april 1999, 15.00 uur

promotie mw. ir. I.C. Kerssens-van Drongelen, Faculteit Technologie & Management: Systematic Design of R&D performance measurement systems'

In veel bedrijven bestaat tegenwoordig de behoefte om de R&D (Research & Development) -prestaties beter te kunnen beoordelen met behulp van een passend prestatiemeetsysteem. Hoewel er in de literatuur diverse suggesties voor het ontwerp van dergelijke systemen worden gedaan, is het voor een bedrijf vaak moeilijk om te beoordelen of een voorgestelde oplossing ook voor de eigen situatie geschikt is. In dit promotie-onderzoek is een nieuwe aanpak ontwikkeld om passende R&D-prestatiemeetsystemen te ontwerpen. Vernieuwend aan deze aanpak is dat het meetsysteem expliciet wordt afgestemd op de functies die het moet vervullen. Wanneer een organisatie bijvoorbeeld ondersteuning wil in de besluitvorming over het toekennen van bonussen, vergt dat een andere meetprocedure dan wanneer werknemers in zelfsturende teams ondersteuning willen in de besluitvorming over correctieve acties.

Daarnaast moet het meetsysteem worden afgestemd op de karakteristieken van de omgeving waarin de prestatiemetingen moeten plaatsvinden. Denk hierbij aan de organisatiegrootte of het type R&D.

Het onderzoek heeft geresulteerd in een concrete aanpak om R&D-prestatiemeetsystemen te ontwikkelen. Het proefschrift bevat onder andere een stappenplan, keuze-ondersteunende schemas met alternatieven (o.a. een uitgebreid, systematisch geordend overzicht van mogelijke R&D prestatie-indicatoren) en richtlijnen voor het maken van keuzen uit deze alternatieven afhankelijk van de gewenste functies en omgevingskarakteristieken.

Het gebruik van de aanpak zal leiden tot een snellere en efficiëntere implementatie van een R&D prestatiemeetsysteem, welke bovendien effectiever is.

promotor prof. J. Bilderbeek

co-promotors prof. J.M.L. van Engelen en prof. O.A.M. Fisscher

informatie mw. W. de Koning, telefoon (053) 489 4363

e-mail w.dekoning@veb.utwente.nl

Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl Laatste nieuws op Internet: URL: https://www.utwente.nl/nieuws

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 22-04-99.

Deel: ' Promotie Prestaties van Research & Development '
Lees ook