Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 september 1999

Dienst Communicatie

Do 9 september 1999, 15.30 uur: promotie mw. drs. N.M.C. van As

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen


* Titel proefschrift: Family functioning and child behavior problems
* Promotores: dhr. prof. dr. J.M.A.M. Janssens, dhr. prof. dr. J.R.M. Gerris

* Handelseditie: geen

* Woonplaats: Malden

Er is veel onderzoek gedaan naar het ontstaan van probleemgedrag van kinderen in de context van het gezin. De literatuur die daarover verschenen is, richt zich vooral op ernstige opvoedingsproblemen binnen het gezin in vergelijking tot gezinnen zonder opvoedingsproblemen en op klinische ervaringen met ouders en kinderen die zich reeds in het hulpverleningscircuit bevinden. In dit proefschrift daarentegen vergelijkt de auteur gezinnen met lichte opvoedingsmoeilijkheden met normale gezinnen. De vraag daarbij is of samenhangen tussen gezinsfunctioneren en probleemgedrag van kinderen ook blijken te gelden voor gezinnen met lichte
opvoedingsmoeilijkheden. Er wordt bekeken of het mogelijk is het gezinsfunctioneren in deze gezinnen te verbeteren door middel van een nieuw ontwikkelde oudercursus die gericht is op communicatie- en probleemoplossingsvaardigheden van ouders. Positieve resultaten daar zouden belangrijke implicaties kunnen hebben voor hulpverlening aan gezinnen met lichte opvoedingsmoeilijkheden.

Deel: ' Promotie Probleemgedrag kinderen in context van gezin '
Lees ook