Universiteit van AmsterdamUniversiteit van Amsterdam

Quantummechanische ruis in fotonische kristallen


vrijdag 27 juni 10.00 uur


Promotie Experimentele natuurkunde

Fotonische kristallen zijn optische materialen waarvan de brekingsindex periodiek varieert op lengteschalen gelijk aan de golflengte van licht (1/1000ste mm). Een natuurlijk voorbeeld is opaal. De eigenschappen van licht in fotonische kristallen lijken op de eigenschappen van elektronen in halfgeleiderkristallen. Licht van sommige golflengten kan zich in bepaalde richtingen helemaal niet voortplanten ten gevolge van interferentie van reflecties aan opeenvolgende kristalvlakken. Als de variatie van de brekingsindex groot genoeg is, planten sommige kleuren licht zich zelfs in geen enkele richting meer voort. Met zo n fotonische bandgap kan men het spontaan uitzenden (emissie) van licht door atomen en moleculen temmen . De experimenten van Femius Koenderink tonen onder andere een sterke ruimtelijke herverdeling van spontane emissie aan, alsook een sterke vertraging van de uitstraling van licht door bronnen in kristallen (zonder volledige bandgap). Deze doorbraak toont aan dat een grote controle van vacuümfluctuaties mogelijk is. Deze fluctuaties zijn een quantummechanische ruis die allerlei fundamentele processen aandrijft.

A.F. Koenderink: Emission and transport of light in photonic crystals. Promotoren zijn prof. dr. A. Lagendijk en prof. dr. W.L. Vos (UT).

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Voor vragen over promoties en oraties Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl. De UvA is gesloten op maandag 9 juni (2e Pinksterdag).


Deel: ' Promotie Quantummechanische ruis in fotonische kristallen '


Lees ook