Ingezonden persbericht


Radiologie; loncarcinoom.
Promotie drs. L.G.B.A. Quekel
in de Faculteit der Geneeskunde.
Detectability of early lung cancer on the chest radiograph: a study on miss-rate and observer performance in clinical practrice. Promotor: Prof.dr. J.M.A. van Engelshoven; co-promotor: dr. R. Goei (Atrium Medisch Centrum, Heerlen).
Vrijdag 28 september, 14.00 uur.

Bij 19% van de patienten met longkanker in vroegstadium wordt de diagnose door de radioloog gemist op de thoraxfoto. Bij ongeveer de helft van hen, daalde de overleving hierdoor aanzienlijk. Indien een aantal beoordeelaars dezelfde thoraxfoto's wordt voorgelegd dan blijken er grote verschillen te bestaan in hun bevindingen. Dit is een van de oorzaken van het missen van longkanker. Maatregelen om het opsporen van longkanker op de thoraxfoto te verbeteren, zoals het wijzen op verdenking van maligniteit en het ter beschikking stellen van vergelijkende foto's, verbeteren de detectie niet. Computer Tomografie lijkt nauwkeuriger dan de thoraxfoto.

Deel: ' Promotie Radiologie; loncarcinoom '
Lees ook