Ingezonden persbericht


Reactivatie van stolselvorming na afloop van behandeling met heparine woensdag 19 maart 10.00 uur
Promotie Geneeskunde
Bij een dreigend hartinfarct krijgen patiënten het antistollingsmiddel heparine toegediend. Dit voorkomt dat de bloedprop die de kransslagader vernauwt verder aangroeit. Als na een paar dagen de behandeling wordt gestaakt, vindt reactivatie van de stolselvorming plaats. Nick Bijsterveld toonde aan dat het evenwicht daarbij de verkeerde kant uit kan slaan. Sommige patiënten krijgen daardoor opnieuw hartklachten, die soms fataal verlopen. Vooral mensen boven de 65 jaar, met een ongunstige familiegeschiedenis, met reeds bestaande hartschade, of patiënten die voor de opname twee of meer keer pijn op de borst hadden, lopen een verhoogd risico. Op de afdeling Cardiologie van het AMC blijven patiënten tegenwoordig na het stoppen met de antistolling 24 uur ter observatie in het ziekenhuis. Verder onderzoek naar de beste methode om de klachten te voorkomen is nog nodig. Zo zou clopidogrel, dat de werking van bloedplaatjes remt, voor deze patiënten van belang kunnen zijn. Uit een eerste, kleinschalig, experiment blijkt dat clopidogrel de reactivatie van de stolling grotendeels tegengaat.

N.R. Bijsterveld: Heparin derivatives in acute coronary syndromes. Promotoren zijn prof. dr. H.R. Büller en prof. dr. M.M. Levi.

Nadere inlichtingen kunt u krijgen via UvA Persvoorlichting, telefoon: 020-525 2695 of e-mail: persvoorlichting@bdu.uva.nl. Voor vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC voorlichting, telefoon: 020-566 2929 of voorlichting@amc.uva.nl.

Deel: ' Promotie Reactivatie van stolselvorming na afloop van behandeling me.. '
Lees ook