Universiteit van AmsterdamVrijheid van meningsuiting en briefgeheim in de informatiesamenleving
donderdag 23 mei 10.00 uur


Promotie Informatierecht
De promovendus deed onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving. Valt e-mail onder het briefgeheim? Hoe werkt de vrijheid van meningsuiting op internet? Voldoet de huidige formulering van de communicatiegrondrechten (het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim) in een tijd van technologische turbulentie? Of geeft de informatiesamenleving aanleiding tot wijziging? Asscher onderzocht de beide grondrechten in samenhang met elkaar. Daarnaast komen de diverse initiatieven om de Grondwet technology proof te maken aan bod. Asscher keek ook naar de bescherming van communicatiegrondrechten in internationaal verband. Om de Europese en Nederlandse rechtsontwikkeling in een ander perspectief te kunnen plaatsen, maakt hij een vergelijking met het Amerikaanse recht. Het onderzoek mondt uit in een aantal aanbevelingen die bij een wijziging van de artikelen 7 en 13 van de Grondwet betrokken kunnen worden. Daarbij is gestreefd naar een evenwicht tussen techniek-onafhankelijkheid en effectieve rechtsbescherming.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie recht op meningsuiting en briefgeheim in informatiesamenle.. '
Lees ook