Universiteit van Amsterdam


UvA Agenda Week 25

Rechtsregels en de balans tussen handel en milieu

woensdag 19 juni 14.00 uur

Promotie Internationaal recht
De promovendus analyseert een aantal rechtsregels van de Europese Gemeenschap (EG) en de Wereld Handels Organisatie (WTO) en hun interpretatie door het Hof van Justitie van de EG en de WTO geschillenslechters. De regels hebben betrekking op enerzijds het wegnemen van belemmeringen in de goederenhandel tussen staten en anderzijds het legitieme belang van staten om maatregelen te treffen ter bescherming van mens, dier plant en milieu. Ondanks het verschil in aard en omvang van de EG en de WTO blijken er opvallende overeenkomsten te bestaan tussen de regels en hun interpretatie in beide organisaties. Wanneer milieumaatregelen de handel belemmeren, moet volgens Wiers een balans worden gevonden tussen milieubelangen en het belang de handel niet onnodig te verstoren. Belangrijk verschil is dat de EG zelf de bevoegdheid bezit om milieunormen vast te stellen. J.J.D. Wiers: Trade and Environment in the EC and the WTO. Promotoren zijn prof. mr. J.H. Jans en prof. dr. J.F. Weiss.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Afwezig op vrijdagen

Deel: ' Promotie Rechtsregels en de balans tussen handel en milieu '
Lees ook