Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 september 1999

Dienst Communicatie

Ma 13 september 1999, 13.30 uur: promotie dhr. C. Holzem

Promotie op het gebied van de Godgeleerdheid


* Titel proefschrift: Patientenautonomie - Bioethische Erkundungen uber einen funktionalen Begriff der Autonomie im medizinischen Kontext

* Promotores: dhr. prof. dr. J.P. Wils; dhr. prof. dr. H. ten Have
* Handelseditie: LIT-Verlag, Munster

* Woonplaats: Tubingen

Een van de belangrijkste zaken in de medische ethiek is de autonomie van een patiënt en het geven van toestemming. Discussies over abortus en euthanasie, het wetenschappelijk onderzoek met mensen die niet (meer) in staat zijn toestemming te geven, laten zien dat autonomie de basisterm is voor morele reflectie en reflectie op bio-medische ethiek. Deze studie geeft een overzicht van verschillende perspectieven van ethische vragen, samen te vatten onder het thema de autonomie van de patiënt. De vraag over een adequaat gebruik van de term autonomie en medische zorg moet volgens de auteur beantwoord worden. Introductie van het woord functionele autonomie is een stap in de richting een realistische benadering te krijgen op persoonlijke autonomie in de gezondheidszorg.

Deel: ' Promotie Reflectie op bio-medische ethiek '
Lees ook