Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 21 januari 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Promotie dhr. drs. J.L.A. Pennings

op het gebied van de Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica woensdag 24 februari 1999 om 13.30 uur precies

REGULATIE VAN HET WATERSTOFMETABOLISME BIJ METHANOGENEN

Methanobacterium thermoautotrophicum reduceert CO2 met H2 tot methaan. De methaanvorming uit waterstof en kooldioxide bestaat uit een serie reactiestappen. Een aantal stappen in deze route kan worden gekatalyseerd door verschillende iso-enzymen die onafhankelijk tot expressie komen. De regulatie hiervan hangt voornamelijk af van de waterstofconcentratie, maar ook van factoren als temperatuur, pH, en mediumreductie.

Tijdens het promotieonderzoek is een aantal mutanten gemaakt. Eén van deze mutanten was niet in staat een co-enzym genaamd F390 te vormen als gevolg van een defect in het betrokken gen. Deze mutant kon bij waterstofgebrek niet groeien en bracht enkele enzymen niet tot expressie. Daarentegen waren andere enzymen juist sterk verhoogd aanwezig. Verder onderzoek liet zien dat ook in andere onderdelen van het metabolisme wijzigingen waren opgetreden.

Het onderzoek toont aan dat F390 inderdaad fungeert als signaalmolecuul in de metabole regulatie. Dit lijkt te gebeuren door middel van een F390-bindende transcriptiefactor.


* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen
* Titel proefschrift: Regulation of hydrogenotrophic methanogenesis in Methanobacterium thermoautotrophicum

* Promotor: dhr. prof. dr. ir. G.D. Vogels
* Copromotor: dhr. dr. J.T.M. Keltjens

* Woonplaats: Nijmegen

Deel: ' Promotie Regulatie waterstofmetabolisme bij methanogenen '
Lees ook