Universiteit van Utrecht

24 september 2001, 16:15 uur

Promotie: Regulation of cytosolic Phospholipase A2 activity plays a central role in cell responses.

Mw.drs. G.S.A.Th. van Rossum, Biologie 16:15 uur

Promotores: prof.dr. J. Boonstra, prof.dr. A.J. Verkleij, prof.dr. H. van den Bosch

Utrechtse NWO-onderzoekers hebben gekeken hoe het cytosolische fosfolipase A2 is gereguleerd, en wat er gebeurt met het proces dat leidt tot celdeling (celcyclus) wanneer in een vroeg stadium dit, of een vervolgenzym, inactief is gemaakt. Het proces blijkt dan vertraagd of zelfs gestopt te zijn. Volgens Gerda van Rossum kunnen de resultaten van het onderzoek van nut zijn voor kankeronderzoek. Zowel het cPLA2, als het lipoxygenase zijn in sommige kankercellen in extra hoeveelheden aanwezig. Het gebruik van methoden om lipoxygenase in kankercellen te remmen laat een verminderde groei van de cellen zien.

Gewijzigd:Friday, August 31, 2001 Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Regulation of cytosolic Phospholipase A2 activity '
Lees ook