Universiteit van AmsterdamDe relatie tussen handel en buitenlandse investeringen in de agribusiness
dinsdag 4 juni 14.00 uur

Promotie Economie
De promovendus onderzocht patronen in de agrarische handel en in buitenlandse investeringen in de levensmiddelenindustrie en bestudeerde hoe deze beide met elkaar samenhangen. Via handel en via buitenlandse directe investeringen internationaliseren bedrijven hun activiteiten. Veel economische theorieën beschouwen beide manieren als alternatieven. Uit het onderzoek van Van Berkum blijkt echter dat er eerder sprake is van een wederzijdse aanvulling en minder van een situatie waarbij de een als vervanger voor de ander kan fungeren. Het empirische gedeelte van het onderzoek richt zich op Nederlandse handelsstromen en op Nederlandse multinationale agribusinessbedrijven. De Nederlandse agribusiness is een interessant geval, omdat deze een belangrijke positie in de wereldhandel inneemt. Tegelijkertijd is Nederland een belangrijke bron en bestemming van buitenlandse investeringen in de agrarische sector. S. van Berkum: Trade and foreign direct investment patterns: the case of Dutch agribusiness. Promotor is prof. dr. mr. C.J. Jepma.

UvA Persvoorlichting
Postbus 19268
1000 GG Amsterdam
Spui 25-27
Tel: 020 525 3193
Fax: 020 525 4963
Werktijden: maandag t/m donderdag (09.00 - 17.30 uur)

Deel: ' Promotie relatie handel en buitenlandse investeringen in agribusiness '
Lees ook