Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

Wetenschapsagenda Universiteit Leiden

donderdag 27 januari 16.15 uur

promotie mw. I.H. Ljungberg van Beinum Faculteit der Sociale Wetenschappen

titel: Using the lamp instead of looking into the mirror
promotor: prof.dr. R. van der Vlist
Ingrid Ljungberg van Beinum onderzocht de relatie tussen mannen en vrouwen op het punt van de ondergeschiktheid van de vrouw aan de man. Deze ondergeschiktheid is, aldus Ljungberg 'moreel onacceptabel, maar toch zo oud als de geschreven geschiedenis. Ze manifesteert zich in bijna alle institutionele en organisatorische verbanden van de maatschappij.' Ljungberg voerde haar onderzoek uit bij drie organisaties in de Zweedse provincie Halland: een kerncentrale, een schooldistrict en een postdistrict. Zij stelde zich o.a. ten doel na te gaan of door middel van gesprekken tussen mannen en vrouwen op het werk, het wederzijds begrip en respect tussen hen bevorderd kon worden. Het bleek dat op het individuele en interpersoonlijke vlak er duidelijke aanwijzingen waren van een verbeterd wederzijds begrip en groter respecct. Op het organisatorische niveau werd zichtbaar dat de organisaties de uiteenzettingen van hun medewerkers over dit onderwerp serieus namen en dat men veranderingen begon door te voeren in het beleid en de structurering van het werk.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties:
Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, Internationalisering, Communicatie en Studenten;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 06 januari 2000, 16:18 uur

Deel: ' Promotie Relatie tussen mannen en vrouwen '
Lees ook