Universiteit Twente


Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

Reparatie van UV beschadigd DNA in beeld

promotie ir. S.J.T. van Noort, faculteit Technische Natuurkunde: Atomic Force Microscopy of dynamic protein DNA interactions

Om DNA-moleculen te kunnen afbeelden is de klassieke lichtmicroscopie niet toereikend.Het gaat bij DNA- en eiwitmoleculen om afmetingen van slechts enkele nanometers (miljoenste millimeters), terwijl de resolutie van lichtmicroscopen niet verder reikt dan enkele honderden nanometers. Atomic Force Microscopie is dan een beter alternatief. Deze techniek werkt met een naaldje dat een oppervlak scant en een 'hoogtebeeld' oplevert. AFM wordt al wel gebruikt voor visualisatie van DNA-moleculen, maar tot nu toe niet in een fysiologische omngeving, en dat is een noodzaak om processen 'levensecht' te kunnen volgen. Om interactie tussen biomoleculen te kunnen bestuderen heeft Van Noort een nieuwe microscoop ontwikkeld, waarvoor weinig preparatie
- en dus beïnvloeding van de processen die juist interessant zijn - nodig is. De nieuwe microscoop heeft een aanzienlijk betere beeldkwaliteit en resolutie dan bestaande technieken. Van Noort is er als eerste in geslaagd het proces te visualiseren dat optreedt als DNA beschadigd wordt door UV-straling. Het lichaam heeft een heel scala aan reparatie-enzymen om dit soort beschadigingen te repareren. De werking ervan is nog vrij onbekend. Van der Noort heeft een enzym gebruikt dat photolyase heet en in de E.Coli bacterie voorkomt. Van dit enzym is bekend dat het in zijn eentje UV-beschadigingen ongedaan kan maken. Hij toonde aan dat photolyase het DNA scant op zoek naar eventuele beschadigingen, en dit proces is nu in detail te 'filmen' onder fysiologisch relevante omstandigheden. De microscoop gaat daarom een belangrijk instrument worden in het onderzoek naar de oorzaken van huidkanker, en in algemene zin naar bioprocessen op (sub)moleculaire schaal.

promotor prof.dr. J. Greve
informatie ir W.R. van der Veen, tel (053) 489 42 44 e-mail w.r.vanderveen@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 05-07-99.

Deel: ' Promotie Reparatie van UV beschadigd DNA in beeld '
Lees ook