Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 juni 1999

P&V Promoties, oraties en afscheidscolleges

Wo 23-06-1999, 15.30 uur: promotie mw. drs. H.R.A. Molnár

Promotie op het gebied van de Sociale Wetenschappen
* Titel proefschrift: Social class, political attitudes and political orientations; international comparative research
* Promotores: dhr. prof. dr. P. Scheepers; dhr. prof. dr. A.J.A. Felling

* Handelseditie: onbekend

* Woonplaats: Dordrecht

BURGELIJKE VRIJHEDEN

Respect voor burgelijke vrijheden is noodzakelijk voor het functioneren van democratische samenlevingen. Sociale of politieke bewegingen die anderen wensen te beperken in de uitoefening van deze vrijheden, kunnen een gevaar vormen voor de democratie. Aan het eind van de jaren vijftig werd een 'grand' theorie geïntroduceerd waarin werd geformuleerd dat met name arbeidersklassen anti-democratischer zouden zijn dan andere sociale klassen. Daardoor zouden zij in bepaalde sociaal-economische omstandigheden de basis kunnen vormen voor extremistische politieke bewegingen. Delen van deze theorie zijn getest in een beperkt aantal landen en op verschillende tijdstippen. Door de jaren heen zijn delen van de theorie middels empirisch onderzoek weerlegd, hetgeen een indicatie is dat sinds de introductie van de theorie in het politieke klimaat van de 'Koude Oorlog' veel kan zijn veranderd. De cruciale vraag is nu: In hoeverre is deze 'grand' theorie nog steeds geldig? Om deze vraag te beantwoorden is een groot deel van deze theorie zorgvuldig getoetst, met relatief recente data van een groot aantal landen. Het toegenomen verzet tegen de erkenning dat bijvoorbeeld ook homosexuelen, onkerkelijken, politiek anders denkenden en etnische outgroups van deze burgerrechten gebruik mogen maken, is van dien aard dat ongerustheid over de politieke consequenties hiervan opportuun is.

Deel: ' Promotie Respect voor burgelijke vrijheden '
Lees ook