Universiteit van Utrecht


16.15 uur Sociale Wetenschappen

Geschikt voor het adoptiefouderschap? De ontwikkeling en het gebruik van een taxatie-instrument voor gezinsfunctioneren met het oog op interlandelijke adoptie.
Mw. drs. J.G. Vinke (Bilthoven)
Promotor: prof. dr. J. Rispens
Co-promotor: dr. P.P. Goudena

Anneke Vinke bespreekt de wettelijke richtlijnen voor interlandelijke adoptie en introduceert een pedagogisch kader voor het beoordelen van geschiktheid van aspirant adoptiefouders. Zij ontwikkelde een vragenlijst om te kunnen beoordelen of de ouders beschikken over voldoende bagage om de vaak kwetsbare adoptiekinderen goed op te kunnen voeden. Daarbij plaatst zij enige kanttekeningen en doet suggesties voor vervolgonderzoek.

Voorlichters Universiteit Utrecht

dr. Joop Kessels, woordvoerder Universiteit/College van Bestuur, tel. 030-2534477, J.Kessels@usp.uu.nl

Persvoorlichters Universiteit Utrecht:

drs. Laurien Timmermans, L.Timmermans@csc.usc.uu.nl

Johan Vlasblom, j.vlasblom@csc.usc.uu.nl

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572
Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Richtlijnen interlandelijke adoptie '
Lees ook