Rijksuniversiteit Groningen


Nieuwe richtlijnen voor
Nederlandse managersopleiding
Nijenrode introduceerde in 1982 de allereerste Master of Business Administration (MBA) opleiding in Nederland. Sindsdien hebben meer dan veertig onderwijsinstellingen dit voorbeeld gevolgd. Door dit grote aantal bestaan er geen standaard of geaccepteerde kwaliteitsnormen voor de managementopleiding. Dit schept onzekerheid, niet alleen bij werkgevers en potentiële studenten, maar ook bij het grote publiek. Daar komt bij dat de instellingen die het MBA programma aanbieden niet binnen de wettelijke kaders van het Ministerie van Onderwijs vallen. Wereldwijd wordt de Amerikaanse MBA opleiding nog steeds gezien als de enige kwalificatie voor management. Bedrijfskundige Gunther

Schumburg ontwierp een Nederlandse standaard voor MBA en geeft aan waaraan een MBA-programma in Nederland zou moeten voldoen. Hij constateert dat het naïef zou zijn om meer dan 300 jaar internationale handelservaring en één van de betere onderwijssystemen ter wereld niet te betrekken bij het creëren van een Nederlandse standaard voor managementonderwijs. Hij stelde 65 personeelsrecruiters de vraag aan welke kwaliteitsnormen het MBA onderwijs in Nederland in de jaren negentig en daarna zou moeten voldoen.

Schumburg (New York, VS, 1940) studeerde bedrijfskunde in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit der Bedrijfskunde van de RUG.


Datum en tijd

donderdag 2 september 1999, 14.15 uur


Promovendus

G.J. Schumburg


Proefschrift

Dutch standards and guide lines for MBA in the 90s and beyond


Promotor

prof.dr. M.R. van Gils


Faculteit

Bedrijfskunde


Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Richtlijnen voor Nederlandse managersopleiding '
Lees ook