Universiteit van Utrecht


25 mei 1999:
Geneeskunde, 16.15 uur
Mw. drs. C.M. Verhoef
(Leusden)
Clinical evaluation of T2 cell activity in rheumatoid arthritis

Reumatoïde artritis (reuma) is een aandoening die gekenmerkt wordt door een chronische gewrichtsontsteking. De preciese oorzaak is onbekend. Er zijn aanwijzingen dat bepaalde witte bloedcellen die deel uitmaken van het immuunsysteem, zogenaamde T cellen, een rol spelen bij deze ziekte. Er zijn twee typen T cellen die onderscheiden kunnen worden door de specifieke eiwitten (cytokinen) die ze produceren; type 1 (T1) en type 2 (T2) cellen. Uit experimentele studies is gebleken dat T2 cellen heel efficiënt zijn in het onderdrukken van T1 cellen en omgekeerd. Dit betekent dat de balans tussen T1 en T2 celen van belang is in de regulatie van het afweersysteem.
Bij reuma overheersen de T1 cellen in het gewricht. Zij zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de ontsteking. Hooikoorts is een aandoening die gepaard gaat met overheersing van T2 cellen. Samen genomen zou dit kunnen betekenen dat reumapatiënten met hooikoorts een geringere ziekteactiviteit hebben dan reumapatiënten zonder hooikoorts. Of reuma en hooikoorts elkaar, tot op zekere hoogte, uitsluiten en of de T1/T2 celbalans hierin een rol speelt werd door Carin Verhoef onderzocht.
Het voorkomen van hooikoorts werd nagegaan onder 643 patiënten die gedurende drie maanden de polikliniek bezochten. De diagnose hooikoorts (bevestigd door middel van huidtesten en antistoffen in het bloed) kon bij 12 (4 procent) van 304 reumapatiënten worden gesteld. Van de 339 niet reumapatiënten werd hooikoorts vastgesteld bij 28 patiënten (8 procent). Dit laatste percentage komt overeen met het voorkomen van hooikoorts onder de algemene bevolking. Vervolgens bleek dat de reumapatiënten met hooikoorts, minder gewrichtsontsteking en beschadiging van de gewrichten hadden dan reumapatiënten zonder hooikoorts. Patiënten waarmee vergeleken werd haden dezelfde leeftijd, geslacht en duur van de reuma. Door de specifieke eiwitten van T1 en T2 cellen in het bloed te meten, kon worden vastgesteld dat remapatiënten met hooikoorts een verhoogde T2 cel activiteit en een onderdrukte T1 cel activiteit hadden. Deze gegevens suggereren dat de veranderde T1/T2 celbalans bijdraagt aan het gunstige beloop van reuma.
De resultaten van dit onderzoek geven hoop voor nieuwe therapieën die gericht zijn op het bevorderen van T2 celactiviteit en het onderdrukken van T1 celactiviteit bij reuma. Dergelijke studies bevinden zich momenteel in een experimentele fase. Promotor: prof. dr. J.W.J. Bijlsma
Co-promotor: dr. F.P.J.G. Lafeber


26 mei 1999:

Scheikunde, 12.45 uur
Drs. J. van Soolingen
(Brunssum)
Nickel-catalysed cyanation of aryl halides
Promotor: prof. dr. L. Brandsma

Scheikunde, 14.30 uur
Mw. drs. H.M. Domingues
(Heidelberg, Duitsland)
Improving the refolding of Interleukin 4 by applying protein engineering tecniques and NMR characterization of the Interleukin
4/receptor complex'
Promotor: prof. dr. R. Kaptein


27 mei 1999:

Diergeneeskunde, 12.45 uur
Drs. Z. Bercovich
(Amstelveen)
The use of skin delayed-type hypersensitivity as an adjunct test to diagnose brucellosis in cattle
Promotores: prof. dr. A. Brand, prof. dr. F. van Knapen Co-promotor: dr. J. Haagsma

Mediavoorlichters Universiteit Utrecht:
dr. Joop Kessels, woordvoerder College van Bestuur drs. Laurien Timmermans
Johan Vlasblom
Tel: (030) 253 3550 of 253 2572
(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Deel: ' Promotie Rol T cellen bij reuma '
Lees ook