Rijks Universiteit Groningen


Promotie

Rol van groeifactoren bij kanker


Datum en tijd woensdag 23 juni 1999, 16.00 uur
Promovendus mw. J.G.W. Asschert, tel. (020)444 27 95, e-mail asschert@nddo.nl, fax (020)444 27 67 (werk),

Proefschrift The role of cytokines in cancer with emphasis on the regulation of interleukin-6 expression in human ovarian carcinoma cells

Promotores prof.dr. E.G.E. de Vries, prof.dr. N.H. Mulder
Faculteit medische wetenschappen

Plaats Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Mevrouw Asschert (Eibergen, 1965) studeerde biologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de afdelingen Haematologie en Medische oncologie van de disciplinegroep Inwendige geneeskunde van de RUG. Asschert werkt tegenwoordig bij NDDO Oncology in Amsterdam, een organisatie die klinisch kankergeneesmiddelenonderzoek coördineert.

Een van de kenmerken van kankercellen is dat ze op een andere manier groeifactoren maken dan gezonde cellen, en dat ze anders op deze groeifactoren reageren. Het tumorsuppresoreiwit p53 speelt daarbij een bemiddelende rol. P53 is een eiwit dat er in normale cellen voor zorgt dat ze niet te snel delen, en dat de cellen afsterven zodra er iets mee aan de hand is. Omgekeerd kunnen veranderingen (mutaties) in het eiwit tot de ontwikkeling van kwaadaardige cellen leiden. Lianne Asschert onderzocht de relatie tussen het vóórkomen van dergelijke mutaties en de aanmaak van groeifactoren in gekweekte eierstokkankercellen. Het blijkt dat sommige afwijkingen in het eiwit p53 de aanmaak van interleukine-6 stimuleren. Deze groeifactor stimuleert op zijn beurt weer de groei van eierstokkankercellen. Asschert vroeg zich tevens af waarom kankercellen relatief ongevoelig zijn voor stoffen die de celgroei remmen. Dergelijke stoffen, waaronder tumor necrosis factor-( (TNF-(), komen van nature in het lichaam voor. Zij ontdekte dat de ongevoeligheid samenhangt met veranderingen in het eiwit (c/erbB2) van de kankercel waaraan TNF-( zich normaliter bindt. Verder keek de promovendus naar de resistentie van kankercellen tegen chemotherapie. Resistentie kan verschillende oorzaken hebben. Zo kunnen kankercellen 'pompjes' hebben, waarmee ze de cytostatica weer naar buiten werken. Asschert vond dat deze pompjes met stoffen als PSC 833 geremd kunnen worden, zodat er meer medicijn in de cel blijft.

Deel: ' Promotie Rol van groeifactoren bij kanker '
Lees ook