Universiteit van Utrecht

4 september 2001, 10:30 uur

Promotie: Progesteron receptors in human meningiomas and their relation with proteins involved in apoptosis.

Drs. F.V. Verheijen, Geneeskunde 10:30 uur

Promotor: prof.dr. J.H.H. Thijssen, copromotor: dr. M.A. Blankenstein

In zijn onderzoek heeft François Verheijen de rol van progesteron en progesteronreceptoren onderzocht in meningeomen, de meest voorkomende tumoren van het centraal zenuwstelsel. Er blijken meerdere vormen van deze receptor voor te komen met verschillende functies. De verdeling in receptorvormen bepaalt de gevoeligheid van meningeomen voor progesteron of antiprogestiva in een eventuele endocrine antikankertherapie. Hoe de expressie van de progesteronreceptor wordt gereguleerd is volgens de promovendus onduidelijk. Wel heeft hij aangetoond dat oestrogeenreceptoren of varianten daarvan hierbij niet zijn betrokken.

Gewijzigd:Monday, August 27, 2001 Johan Vlasblom

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Rol van progesteron in meningeomen tumoren '
Lees ook