Landbouwuniversiteit Wageningen


*di 16-03-99 DE ROL VAN VEGETATIE BIJ DE VORMING VAN ORGANISCH STOF WORDT DUIDELIJK


tijd 16:00 uur

onderwerp promotie ir. K.G.J. Nierop, Wageningen
titel Origin and fate of organic matter in sandy soils along a primary vegetation succession

promotor(en): prof.dr.ir. N. van Breemen (bodemvorming en ecopedologie)
copromotor(en): dr.ir. P. Buurman (bodemkunde en geologie)
informatie afd. voorlichting en pr, Godelief Nieuwendijk, tel. 0317-482177

Tot nu toe was weinig bekend welke rol vegetatie heeft bij de vorming van organische stof in de bodem. Het probleem is dat veel ecosystemen een lange geschiedenis hebben, die meestal onbekend is of veel te complex om duidelijke relaties tussen vegetatie en organische stofsamenstelling te kunnen vinden. Klaas Nierop heeft tijdens zijn promotieonderzoek relaties gelegd tussen vegetatie en de vorming van organische stof in de bodem. Nierop bestudeerde daarvoor een relatief eenvoudig bodem-vegetatie systeem in het stuifzandgebied van het Hulshorster Zand en het Leuvenumse Bos. Van dit stuifzandgebied is de complete vegetatiegeschiedenis bekend. Organische stof in bodems bepaalt of grond goed water vast kan houden, het bepaalt voor een groot deel de chemische samenstelling van de bodem en daarmee tevens welke planten er het beste groeien.

Deel: ' Promotie Rol vegetatie bij vorming organisch stof '
Lees ook