Rijksuniversiteit Groningen


8 december 1999

Promotie

Nieuwe mechanismen achter calciumafgifte in cel

De calciumconcentratie in de cel vervult een belangrijke signaalfunctie. De fysiologie van verschillende celtypen wordt erdoor aangestuurd. Het zogenaamde fosfolipase C / Inositol 1,4,5-trisfosfaat systeem is een belangrijk systeem voor het genereren van calciumsignalen. Het zorgt ervoor dat calcium wordt vrijgemaakt uit de celgebieden waar het ligt opgeslagen. Dat gebeurt langs gespecialiseerde kanalen: de inositol 1,4,5-trifosfaat (InsP3) receptoren. Deze receptoren liggen op de membranen die de cel in verschillende compartimenten verdelen. De cel kan de calciumsignalen manipuleren door het aantal InsP3 receptoren op de membranen te variëren. Echter, de mechanismen die achter deze veranderingen in receptordichtheden schuilgaan waren tot nog toe grotendeels onbekend. Leo Deelman toonde aan dat aanmaak- en afbraakprocessen van de receptormoleculen bepalend zijn voor deze dichtheden, en wist deze processen te karakteriseren. Daarnaast ontdekte hij een nieuw mechanisme dat van invloed kan zijn op de werking van InsP3 receptoren. De cel clustert InsP3 receptoren op bepaalde plekken van waaruit zij vermoedelijk worden herverdeeld over de cel. De promovendus vond ook een relatie tussen de regulatie van InsP3 receptoren en bepaalde hart-, vaat- en nierziekten. Bij elk van deze ziekten is sprake van een verminderde aanmaak van de receptor. Hij beschrijft een mechanisme dat de verminderde aanmaak in bloedvaten kan tegengaan.

Deelman (Groningen, 1969) studeerde biologie in Groningen. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de disciplinegroep Klinische farmacologie van de Rijksuniversiteit Groningen.

Datum en tijd

woensdag 8 december 1999, 14.15 uur

Promovendus

L.E. Deelman, tel. (050)363 28 37, fax (050)363 28 12 (werk)

Proefschrift

Regulation of inositol 1,4,5-triphosphate receptor expression

Promotores

prof.dr. D. de Zeeuw, prof.dr. W.H. van Gilst

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie RUG Nieuwe mechanismen calciumafgifte in cel '
Lees ook