Rijksuniversiteit Groningen


9 december 1999
Promotie

Vereist de euro een strakkere nationale begrotingsdiscipline?

Moeten de EU-staten hun nationale begrotingsbeleid aanpassen nu de euro er aan komt? Zullen ze misschien zelfs butgettaire bevoegdheden moeten overdragen van een nationaal naar een Europees niveau? Die vragen kunnen voor een deel beantwoord worden door te kijken naar het Amerikaanse voorbeeld, de unie van staten die al in 1792 de dollar als gemeenschappelijke munteenheid invoerde. In zijn proefschrift doet Olaf Sleijpen, in het dagelijks leven adjunct-directeur van de afdeling Externe Betrekkingen en Voorlichting van De Nederlandsche Bank, een poging tot zo'n vergelijking, maar niet zonder daarbij de nodige voorzichtigheid in acht te nemen. De verschillen tussen de VS en de EU zijn immers groot. Veel meer dan Europa is Amerika een politieke eenheid. Ook is, om een voorbeeld te noemen, de arbeidsmobiliteit tussen de Amerikaanse staten veel groter dan voorlopig in Europa verwacht mag worden. Toch mag er, stelt Sleijpen aan het eind van zijn onderzoek, op basis van de Amerikaanse ervaringen geconcludeerd worden dat de bestaande afspraken in de Europese Unie voldoende moeten zijn voor een succesvolle Europese monetaire unie. Daarbij is het wel belangrijk dat de begrotingsregels, die deel uitmaken van het Pact voor Stabiliteit en Groei, ook inderdaad worden nageleefd. Sleijpen signaleert twee belangrijke tekortkomingen in de Europese begrotingsregels. Ten eerste is dat de partijdigheid van de 'jury' (in casu de Raad van Ministers) die bepaalt of er sprake is van een buitensporig tekort. Op de tweede plaats komt de hoge drempel die moet worden genomen om een 'buitensporige-tekortenprocedure' op te starten. In Europa is dat recht voorbehouden aan de Europese Commissie, in Amerika is het in principe het recht van elke burger. Sleijpen doet een aantal voorstellen waarmee deze tekortkomingen kunnen worden opgelost. Een uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Hof van Justitie op het gebied van naleving van de begrotingsregels lijkt daarvan politiek het meest realistisch.

Sleijpen (Wijlre, 1970) studeerde economische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Limburg.

Datum en tijd

donderdag 9 december 1999, 14.15 uur

Promovendus

O.C.H.M. Sleijpen, tel. (020)524 31 00, fax (020)524 22 28 (werk)

Proefschrift

Does European monetary union require a fiscal union? Some evidence from the United States

Promotores

prof.dr. J. de Haan, prof.dr. L.H. Hoogduin

Faculteit

economische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie RUG Vereist euro strakkere begrotingsdiscipline? '
Lees ook