Universiteit van Utrecht


14 april 1999

Faculteit Geneeskunde

Vitamine preparaat als mogelijke oplossing voor vermindering hart- en vaatziekten

Foliumzuur bestrijdt vaatvernauwing

Het vitamine preparaat foliumzuur speelt een belangrijke rol bij het terugdringen van atherosclerose (aderverkalking of vaatvernauwing). De binnenste laag van de vaatwand, het endotheel, biedt bescherming tegen het ontstaan van atherosclerose. Bij vaatvernauwing of aderverkalking is die beschermende functie in veel gevallen verstoord. Foliumzuur is een veilige en goedkope manier om die storing op te heffen, zodat de beschermende werking weer optreedt. Op 14 april hoopt drs. Marianne Verhaar te promoveren op dit onderwerp aan de faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Atherosclerose, de belangrijkste oorzaak van hart- en vaatziekten, is verantwoordelijk voor ongeveer 50 procent van de totale sterfte in Westerse landen. De laatste jaren is duidelijk geworden dat het endotheel een belangrijke beschermende rol speelt en niet, zoals vroeger werd aangenomen, slechts functioneert als een soort ‘behang’. Het endotheel is een actief orgaan dat verschillende stoffen aanmaakt waaronder stikstofoxide. Deze stikstofoxide heeft een vaatverwijdend effect. Een hoog cholesterolgehalte verstoort de aanmaak van stikstofoxide waardoor er vaatvernauwing kan optreden. De kans op hart- en vaatziekten neemt vervolgens toe.

Verhaar onderzocht de werking van foliumzuur bij 30 patiënten. Al deze patiënten behoorden tot de risicogroep waarbij een hoog cholesterolgehalte veelvuldig voorkwam in de familie. In een eerste studie bracht Verhaar het foliumzuur direct in het bloedvat aan. Tijdens een tweede studie kregen de patiënten het foliumzuur gedurende een periode van vier weken toegediend in de vorm van tabletten. Beide manieren hadden een positief effect op het endotheel. De aanmaak van stikstofoxide normaliseerde waarop vervolgens de beschermende werking weer optrad. Verhaar ziet foliumzuur niet als een wondermiddel maar wel als een veilig en goedkoop medicijn. ‘Foliumzuur is heel onschadelijk en heeft, voor zover bekend, geen bijwerkingen. Het feit dat het probleemloos aan zwangere vrouwen en kinderen kan worden gegeven zegt in dat opzicht genoeg.’

Langdurig onderzoek zal volgens Verhaar moeten aantonen dat het positieve effect van foliumzuur op het endotheel ook daadwerkelijk leidt tot een vermindering van hart- en vaatziekten. ‘Het positieve effect op de korte termijn met betrekking tot het endotheel is nu aangetoond. Een volgende stap is om mensen die tot de risicogroep behoren langdurig te gaan volgen. Een lange preventieve behandeling van deze mensen met foliumzuur zal moeten uitwijzen of zij inderdaad een verminderd risico lopen op het krijgen van hart- of vaatziekten. Ik ben daar behoorlijk positief over gestemd. Bovendien hoop ik ook op goede resultaten want vijftig procent op het totale sterftecijfer is natuurlijk ontzettend veel.’


14 april 1999 om 14.30 uur, Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Promotie:’Assessment and pharmacological modulation of endothelical function in humans’

Drs. M.C. Verhaar, faculteit Geneeskunde, Universiteit Utrecht

Voorlichter Johan Vlasblom (030) 253 4073 of 253 3550

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie RUU Foliumzuur bestrijdt vaatvernauwing '
Lees ook