Universiteit van Utrecht


7 juni 1999

Biologie, 14.15 uur
Mw. drs. R. Steenbeek (Utrecht)
‘Female choice and male coercion in wild in Thomas’s langurs’

In het socio-ecologische onderzoek naar de evolutionaire verklaring van de samenlevingsstructuur van primaten, heeft de nadruk aanvankelijk sterk gelegen op de invloed van ecologische factoren. Sinds enkele jaren krijgt de rol die sociale factoren spelen nadrukkelijker de aandacht, met name het conflict tussen de seksen. De studie van Romy Steenbeek is de eerste in zijn soort die het conflict tussen mannen en vrouwen, en de consequenties daarvan op het sociale systeem van een primatensoort, in detail heeft onderzocht. Zij deed onderzoek bij de Thomas langoeren: een apensoort in Sumatra, Indonesië. Steenbeek concludeerde dat het conflict tussen de seksen, zoals dit tot uiting komt in zowel ‘seksuele dwang’ door mannen (vrouwen lastig vallen en kinderen doden), als in het kiezen van een nieuwe man door vrouwen, een grote invloed heeft op het sociale systeem van Thomas langoeren. Deze invloed lijkt van dezelfde grootte-orde te zijn als die van ecologische factoren, zoals de verdeling van voedsel en het roofdierrisico. Dit paradigma geldt vermoedelijk ook voor andere soorten, vooral voor soorten waar vrouwen vaker dan een keer naar een nieuwe man verhuizen en waar mannen kinderen doden. Promotores: prof. dr. J.A.R.A.M. van Hooff, prof. dr. C.P. van Schaik

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Samenlevingsstructuur van primaten '
Lees ook