Rijksuniversiteit Groningen

Satellietradar 'ziet' verschil tussen nat en droog loofbos

Soms bereikt maar de helft van de regen die op een bos valt de bosbodem. De rest is blijven hangen in de boomkruinen of is verdampt in de lucht. In veel gebieden op de wereld moet de regen op bossen in de vraag naar drink- en irrigatiewater voorzien; daarom is het van belang te weten hoeveel regenwater in bossen en in lucht opgaat. De hoeveelheid regenwater die in de boomkruinen achterblijft varieert sterk in een landschap. Maar hoe meet je dat? Joost de Jong onderzocht voor dit doel de bruikbaarheid van de satellietradar, die immers een groot gebied kan 'overzien' en in principe zeer gevoelig is voor de hoeveelheid water in een geobserveerd terrein. Hij ontdekte dat radar vooral geschikt was om de hoeveelheid regenwaterberging in loofbomen te meten. Een continu metende experimentele radar op aarde bleek in staat het nat en weer droog worden van één loofboom nauwkeurig te monitoren. De metingen met de satellietradar echter, besloegen weliswaar een bosgebied van werkbare grootte, maar waren onbetrouwbaar; omdat deze radar vooral gevoelig bleek voor de natheid van de bovenste bladeren in de kruin en de satelliet bovendien slechts eens in de twee à drie weken 'langskwam' boven de testlocatie. De Jong verwacht dat met de komst van een nieuwe generatie radarsatellieten, die meer en nauwkeuriger radarwaarnemingen leveren, het mogelijk zal zijn om met behulp van satellietradar de natheid van bossen op grote schaal te monitoren. /FC

Joost de Jong (Groningen, 1969) studeerde Milieukunde aan het Van Hall Instituut in Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de RUG, aanvankelijk bij de vakgroep Fysische geografie en na de opheffing daarvan bij Plantenfysiologie, onderdeel van het onderzoeks-instituut CEES (Centre for Ecological and Evolutionary Studies). De Stichting Ruimte Onderzoek Nederland (SRON), een NWO-instelling, financierde zijn onderzoek.

Datum en tijd

dinsdag 18 september 2001, 13.15 uur

Promovendus

J.J.M. de Jong, tel. (050)363 61 40, fax (050)363 22 73, e-mail: j.j.de.jong@biol.rug.nl (werk)

Proefschrift

Remote sensing of wet forests

Promotor

prof.dr.ir. P.J.C. Kuiper

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Agenda

Oratie

Deel: ' Promotie Satellietradar ziet verschil nat en droog loofbos '
Lees ook