Universiteit van Utrecht


19 januari 1999

Faculteit Geneeskunde

Schisis gaat vaak samen met aangeboren afwijkingen

Van de kinderen die geboren worden met schisis (lip-, kaak- en/of gehemeltespleet) heeft ruim eenderde bijkomende aangeboren afwijkingen. Een groot aantal kinderen uit deze groep scoort op een leeftijd van 18 maanden bovendien beduidend lager qua ontwikkeling op geestelijk en motorisch gebied dan kinderen met schisis zonder de aangeboren afwijkingen. Kinderen met uitsluitend een gehemeltespleet lopen het meeste risico op afwijkingen. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van drs. Henriëtte Swanenburg de Vey waarop zij op 19 januari hoopt te promoveren aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Utrecht.

In het onderzoek van Swanenburg de Veye stond een groep van 150 kinderen met schisis centraal. Alle kinderen werden onderzocht op de leeftijd van 18 maanden. Het onderzoek vond plaats op 2 manieren. Een klinisch geneticus onderzocht de groep op aangeboren afwijkingen terwijl een klinisch pedagoog keek naar het ontwikkelingsniveau op geestelijk en motorisch gebied. Bij ruim eenderde van de kinderen werden aangeboren afwijkingen gevonden. Afwijkingen die volgens Swanenburg de Veye heel verschillend zijn. ‘Er kwamen kleine afwijkingen aan het licht die door een leek nauwelijks opgemerkt worden zoals bijvoorbeeld laag ingeplante oren, een kromme pink of huidafwijkingen. Maar er waren ook kinderen die één of meerdere vingers of tenen missen of kinderen met een hartafwijking. Zowel de aard als de ernst van de afwijking verschillen dus nogal’.

Achterstand

Van de kinderen die schisis hebben blijkt de groep die uitsluitend een gehemeltespleet heeft het meeste risico te lopen op bijkomende aangeboren afwijkingen. Bij deze groep werden de meeste afwijkingen gevonden. Bij de kinderen met uitsluitend een lip-(kaak)spleet werden de minste afwijkingen gevonden. Deze groep scoorde bovendien hoger qua ontwikkeling dan de groep met een lip-, kaak- en gehemeltespleet en de groep met uitsluitend een gehemeltespleet. ‘De toetsing van de ontwikkeling van kinderen gebeurt aan de hand van een van te voren vastgesteld gemiddelde. Een lichte afwijking van het gemiddelde is heel normaal. Het ene kind loopt of praat nu eenmaal sneller dan het andere. Als de achterstand groter is, bijvoorbeeld 3 maanden of meer, hoeft dit nog niet altijd zorgelijk te zijn maar het is wel heel belangrijk om de verder ontwikkeling van het kind goed te blijven volgen’.

Stigmatiserend
Het is de eerste keer dat diagnose, geslacht, bijkomende aangeboren afwijkingen en hun relatie met het ontwikkelingsniveau tegelijkertijd zijn onderzocht. Swanenburg de Veye hoopt dat dit standaard wordt in alle schisisteams in Nederland zodat in een vroegtijdig stadium de juiste maatregelen kunnen worden genomen. ‘Dit betekent dat kinderen met schisis niet alleen medisch moeten worden gevolgd maar ook op psychologisch gebied. Het komt nu nog te vaak voor dat kinderen met schisis als gevolg van een afwijkend uiterlijk te veel gestigmatiseerd worden. Ze komen dan bijvoorbeeld terecht op speciale scholen ondanks een normale intelligentie’.


19 januari 1999 om 10.30 uur

Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht
Mw.drs. H.F.N. Swanenburg de Veye, faculteit Geneeskunde Promotie: ‘An investigation into the relationship between associated congenital malformations and the development of children with clefts’.

Deel: ' Promotie Schisis en aangeboren afwijkingen '
Lees ook