Universiteit Twente


Dienst Voorlichting en Externe Betrekkingen, Postbus 217, 7500 AE Enschede, telefoon (053) 489 4244, E-mail: b.meijering@veb.utwente.nl

Een sensor voor het ontdekken van verontreinigingen in water


* 24 juni 1999, 14.45 uur

promotie drs. M.W.J. (Marcel) Beulen, faculteit Chemische Technologie, Supramoleculaire interacties aan functionele zelforganiserende monolagen op goud

Marcel Beulen heeft een sensor ontwikkeld waarmee de aanwezigheid van zware metalen of aromatische verbindingen in een rivier aangetoond kan worden. "Het is een apparaat op basis van goud ter grootte van een gulden. Je hangt die sensor in de Rijn. Aan dat apparaatje hangt een computer en het signaal van de sensor vertelt je precies wat er in de rivier zit. Dat werkt allemaal vanzelf. Je kunt op een centraal punt zeg maar bij Rijkswaterstaat alle gegevens binnen krijgen." Beulen heeft de sensor ontwikkeld voor rivierwater, maar er zijn ook andere toepassingen denkbaar. Allerlei verontreinigingen kunnen met dergelijke sensoren ontdekt worden; ook zaken die de laatste tijd actueel zijn geweest, zoals de benzeen in Spa en dioxine in kippen: "Wij meten in water, dus met enige aanpassing kun je ook het bloed of de urine van een kip meten, want daar zat die dioxine waarschijnlijk ook in."

De chemicus heeft voor deze sensor een geheel nieuwe techniek van meten en detecteren ontwikkeld. Het belangrijkste onderdeel van de sensor is het flinterdunne laagje dat op het apparaat is aangebracht. Het gaat om een laagje met de dikte van een molecule (ongeveer eenmiljardste meter dik), dat voor de feitelijke herkenning van de stof zorgt. De nu ontwikkelde sensor herkent één bepaalde stof, maar in principe is het mogelijk om op een sensor meerdere laagjes aan te brengen, die selectief zijn voor verschillende metalen.

"Het is een hele nieuwe techniek en ik ben in feite bij nul begonnen", aldus de promovendus. De eerste stap was het vaststellen welke chemische stoffen hij wilde gebruiken voor de dunne laag en het maken van die stoffen. De tweede stap was het karakteriseren van de lagen en de derde het vastzetten van de laag op het apparaat en het meten. De sensor bleek te werken bij benzeen-achtige moleculen en bij stoffen die te vergelijken zijn met dioxine: "Maar je kunt het laagje ook iets veranderen, zodat je iets anders kunt meten."

"Ik ben heel fundamenteel bezig geweest. Er ligt dus nog geen sensor die je vandaag al in de Rijn kunt hangen. Maar ik heb laten zien dat dit nieuwe principe werkt en ik denk te mogen zeggen dat het een behoorlijke stap voorwaarts is." Op de vraag of het commercieel toegepast gaat worden, antwoordt Beulen: "Het voordeel van dit systeem is dat je alle kanten op kunt. Als je een goede laag weet te maken voor bepaalde stoffen, kun je alles meten. Het systeem is heel universeel en dat kan de kracht zijn. We hebben nu alle basiskennis en ik kan me voorstellen dat een andere AIO er nog wat meer toegepast aan gaat werken en dat een bedrijf het dan op de markt kan brengen."

promotor prof. dr. ir. D.N. Reinhoudt
co-promotor dr. ir. F.J.C.M. van Veggel
informatie drs. B. Meijering, tel. (053) 489 4385 e-mail b.meijering@veb.utwente.nl

© Universiteit Twente 1999
Laatst gewijzigd op 18-06-99.

Deel: ' Promotie Sensor voor verontreinigingen in water '
Lees ook