Universiteit van Utrecht

6 september 2001, 14:30 uur

Promotie: Symptoms and diagnostics in clinical BPH. Quantitative analyses of interactions among symptom scores, quality of life score, voiding data and urodynamic findings.

Mw.drs. M.D. Eckhardt, Geneeskunde 14:30 uur

Promotor: prof.dr. T.A. Boon, copromotor: dr. G.E.P.M. van Venrooij

Bij mannen treedt na hun dertigste vergroting op van de prostaatklier waardoor de plasbuis na verloop van tijd ernstig vernauwd kan raken. Mardy Eckhardt toont in haar onderzoek aan dat de blaas krimpt tijdens de ontwikkeling van de prostaatvergroting. Dit nog niet eerder beschreven proces is een belangrijke oorzaak van de hinder die mannen ondervinden van de prostaatvergroting. Uit metingen en analyses van vragenlijsten en plasdagboeken bij ruim 30 vrijwilligers en bijna 600 patiënten, allemaal ouder dan 50 jaar, blijkt dat het overdag vaak moeten plassen en het plassen van kleine hoeveelheden overdag en 's nachts als erg hinderlijk wordt ervaren. Volgens Eckhardt wordt 30 procent van de mannen er door de klachten van weerhouden om de dingen te doen die ze eigenlijk gewend zijn. Of de prostaat de plasbuis daadwerkelijk ernstig vernauwt, en daardoor in de weg zit bij het plassen is van doorslaggevende betekenis voor de keuze van de behandeling. Dit kon voorheen alleen worden onderzocht door ingewikkelde drukmetingen in de blaas tijdens het plassen. Eckhardt heeft een simpele formule ontwikkeld waarmee het al dan niet in de weg zitten van de prostaat bij een aanzienlijk deel van de patiënten kan worden voorspeld zonder deze drukmetingen.

Gewijzigd:Monday, August 27, 2001 Johan Vlasblom

Deel: ' Promotie Simpelere methode om prostaatdruk te meten '
Lees ook