Erasmus Universiteit Rotterdam

26 september 2001

Slagaderverkalking en kans op hartinfarct of beroerte

Dat roken, stress, hoge bloeddruk en een stevig cholesterolgehalte de kans op hart- en vaatziekten ernstig vergroot is bekend. Bij een toename van slagaderverkalking in de halsslagader spelen de factoren leeftijd en geslacht eveneens een rol. A. Iglesias del Sol laat in zijn onderzoek zien dat zowel een toegenomen vaatwanddikte van de halsslagader als de aanwezigheid van aderverkalkingsplaques voorspellend zijn voor het optreden van een hartinfarct of beroerte. Hij verdedigt op woensdag 26 september 2001 zijn dissertatie Cardiovasculaire risicoschatting met behulp van echografie van de halsslagaders aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Met behulp van echografie kunnen structurele en dynamische eigenschappen van oppervlakkig in de huid gelegen slagaders, zoals de halsslagader, zichtbaar worden gemaakt. Deze techniek stelt de dikte van de wand van de slagader vast. Het wordt gezien als (vroege) maat voor slagaderverkalking. Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat deze metingen van groot belang zijn in het onderzoek naar het optreden van hart- en vaatziekten. Slagaderverkalking vormt tenslotte de belangrijkste oorzaak van het optreden van hart- en vaatziekten. Met behulp van deze techniek kan onderzoek worden gedaan naar factoren die ontwikkeling van slagaderverkalking in de hand werken, zelfs nog voor er klachten zijn. Omdat gebruik wordt gemaakt van echografie, is deze techniek goed toepasbaar voor een algemeen bevolkingsonderzoek en uiteraard bij patiënten met hart- en vaatziekten.

Het onderzoek van Iglesias del Sol vormt een onderdeel van het grootschalige Erasmus Rotterdam, Gezondheid en Ouderen onderzoek, kortweg ERGO, in de Rotterdamse wijk Ommoord. In de periode 1990-1993 is bij 6000 personen van 55 jaar en ouder informatie over de dikte van de vaatwand en aanwezigheid van plaques vastgelegd. Alle deelnemers werden in de periode 1997-1999 weer onderzocht en de vaatwanddikte opnieuw geregistreerd. Sinds 1990 is bekend welke ERGO deelnemer werd getroffen door een hartaanval of beroerte.

Promotores: prof.dr. A. Hofman, Epidemiologie (EUR) en prof.dr. D.E. Grobbee, Klinische epidemiologie (UU)

Deel: ' Promotie slagaderverkalking en hartinfarct of beroerte '
Lees ook