Universiteit van Amsterdam

Snellere detectie van procesverstoringen in batchproductie

Dubbelpromotie Technische scheikunde


dinsdag 6 april 10.00 en 11.00 uur

In dit onderzoek staat het produceren in batches centraal. Dit gaat volgens een recept: het eindproduct ontstaat door een vooraf vastgestelde hoeveelheid stoffen onder vastgestelde procescondities te laten reageren. De procesoperator heeft een recept van bijvoorbeeld temperaturen en drukken die gedurende de reactie nauwkeurig moeten worden uitgevoerd. Bewaking van dit proces is wenselijk om redenen van veiligheid, milieu en productkwaliteit. Dit geschiedt meestal door het volgen van belangrijke procesparameters, zoals druk en temperatuur. Henk-Jan Ramaker en Eric van Sprang beschrijven een aanpak die rekening houdt met het verband tussen de procesparameters en daardoor veel minder nadelen oplevert dan de huidige manier van procesbewaking. Bij deze aanpak worden zogeheten multivariate kaarten gebruikt. Om deze te kunnen construeren, is een model nodig. Ramaker en Van Sprang vergeleken een aantal modellen en toetsten deze aan de hand van industriële procesdata. Daarnaast maakten ze gebruik van moderne procesanalysatoren. Hun aanpak levert een snellere detectie van procesverstoringen op.

H.J. Ramaker en E.N.M. van Sprang: Statistical batch process monitoring. Promotor is prof. dr. A.K. Smilde.

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.


Deel: ' Promotie snellere detectie van procesverstoringen in batchproductie '
Lees ook