Universiteit Maastricht


kosten-effectiviteit
chronische pijn
17 juni, 14.00 uur (nieuwe aula, Minderbroedersberg 4-6)
Promotie mw.drs. M.E.J.B. Goossens
in de Faculteit der Geneeskunde
Economic evaluation of cognitive behavioral rehabilitation for chronic musculoskeletal pain.

Promotor: prof.dr. J.M.J.P. van der Linden.
Co-promotores: dr. J.W.S. Vlaeyen en dr. M.P.M.H. Rutten-van Mölken (EUR).

Door de toenemende sociaal-economische gevolgen van langdurige pijn in het houdings- en bewegingsapparaat (grotendeels lage rugpijn) groeit de vraag naar doelmatigheidsonderzoek.
Mw. Goossens bestudeerde de kosten-effectiviteit van diverse gedragsmatige behandelingen voor patiënten met langdurige pijn, vanuit het oogpunt van de patiënt en de maatschappij. In het proefschrift staat de noodzaak tot het meten van kwaliteit van leven en patiënt-gebonden kosten bij deze langdurige pijnpatiënten centraal. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Praeventiefonds en het Fonds Ontwikkelingsgeneeskunde van de Ziekenfondsraad.

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Sociaal-economische gevolgen van langdurige pijn '
Lees ook