Universiteit van Utrecht


17 september 1999


12.45 uur Sociale Wetenschappen

Learning as cultural practice. How children learn in a Mexican Mazahua community. A study on culture and learning.

Mw.drs. M.J. de Haan (Utrecht)

Promotores: Prof.dr. E.P.J.M. Elbers en Prof.dr. R.M. Paradise (Mexico)

Co-promotor: Dr. R.M. Maier

Leren is maatschappelijk gezien al lang niet meer het domein van pedagogen en van de school. De belangstelling voor lerende organisaties en concepten als ‘lifelong learning’ en ‘career long learning’ maken dit duidelijk. Maria de Haan vraagt zich in haar proefschrift af of onze huidige ideeën over hoe we leren nog steeds geënt zijn op het schoolse, formele, klasssikale leren in plaats van op de betreffende activiteit en de sociaalculturele context waarin we leren. Zij levert kritiek op ideeën waarin leren wordt gezien als individuele kennisoverdracht die los staat van de sociaalculturele context van het lerende individu. Zij ziet leren als een voortdurende wisselwerking tussen het zich ontwikkelende individu en de ontwikkeling van zijn/haar sociale omgeving. Vanuit dit idee wordt duidelijk dat leren een functie is van de cultuur waarin geleerd wordt en dat onze manier van leren te maken heeft met hoe onze cultuur in elkaar zit. Om dit idee verder vorm te geven geeft de Haan een overzicht van hoe kinderen in andere culturen leren. Daarbij gaat ze dieper in op hoe in een Indiaanse groep in Mexico (de Mazahuas) kinderen leren en de rol van hun cultuur daarin. Ze gebruikt het voorbeeld van de Mazahuas om aan te tonen dat verschillende culturele groepen op verschillende manieren leren en dat ook ons eigen model van leren en instructie cultuurgebonden is. De aandacht voor cultuurafhankelijke praktijken van opvoeding en leren is volgens de Haan belangrijk voor een beter begrip van socialisatieprocessen van culturele minderheden. Hun model van leren is namelijk minder op het schoolse geënt dan dat van de Nederlandse middenklasse.

Voorlichters Universiteit Utrecht

Mediavoorlichters Universiteit Utrecht:

dr. Joop Kessels, woordvoerder College van Bestuur

drs. Laurien Timmermans

Johan Vlasblom

Tel: (030) 253 3550 of 253 2572

(via nummer (030) 253 3550 kunnen journalisten voor urgente vragen ook na kantoortijd de voorlichters van de Universiteit Utrecht bereiken)

Communicatie Service Centrum
Heidelberglaan 8

3584 CS Utrecht
Telefoon (030) 2533550 / 2532572

Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Sociaalculturele context van leren '
Lees ook