Universiteit van Utrecht


12 februari 1999

Sociale Wetenschappen, 14.30 uur
Mw. drs. V. Kroon
(Buren)

‘The thematic apperception test for children. An investigation into validity of the thematic apperception test for child assessment through an evaluation of the Task of Emotional Development Test’

Nicky Kroon bestudeerde de vraag of de thematische apperceptietest als een valide instrument voor psychodiagnostiek met kinderen kan worden beschouwd. Uitgangspunt van deze methode is dat de responsen inzicht geven in de innerlijke belevingen en de persoonlijkheid van het kind. Zij benadert deze vraag zowel vanuit theoretische en historische perspectieven, als vanuit een testtheoretische benadering.
Promotor: prof. dr. J. Rispens
Co-promtor: dr. P.P. Goudena

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Sociale Wetenschappen Thematische apperceptietest '
Lees ook