Universiteit Leiden

Meer informatie: dienst Interne en Externe Communicatie, tel. 071-5273282

woensdag 1 september 15.15 uur

promotie B. Acharya Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen

titel: Biodiversity assessment

promotoren: prof.dr. P. Baas en prof.dr. A. de Gier (ICT, Wageningen)

Acharya maakte een studie van de soortenrijkdom in de bergbossen van het Shivapuri wildreservaat boven Kathmandu. Deze bossen zijn onmisbaar voor de watervoorziening en milieukwaliteit van de milioenenstad. Naast watervoorziening is bescherming van biodiversiteit (soortenrijkdom) en het ontwikkelen van ecotoerisme een steeds belangrijker doelstelling van het wildreservaat. Acharya paste een voor de vegetatiekunde nieuwe statistische methode toe (trend surface analyse) om de ruimtelijke verspreiding van soorten in het uitgebreide bergbosgebied te analyseren.
De meeste nederzettingen zijn sinds de instelling van het reservaat tussen 1976 en 1984 verlaten. In de dorpjes waar nog wel mensen wonen, is het bosgebruik zeer beperkt. Toch blijkt de soortenrijkdom sterk beïnvloed te worden door de nabijheid van mensen. Acharya stelde vast dat de soortenrijkdom aan bomen zeer sterk afhangt van de afstand tot de nederzettingen. Bosherstel vindt uiterst traag of niet plaats, mede doordat de schaarse maar arme lokale bevolking (illegaal) hout kapt van vaak zeldzame boomsoorten voor brand - en timmerhout. De door Acharya gekozen benadering en de resultaten daarvan zijn van groot belang als kennisbasis voor het ontwikkelen van effectieve bosbeheersmaatregelen, die enerzijds de biodiversiteit beschermen en die toch duurzaam gebruik door lokale bevolkingsgroepen mogelijk maken.

(*) Nadere inlichtingen geneeskundige promoties: Bureau Voorlichting LUMC, tel. 071-5268005

Meer informatie: mw.dr. B.T. Hogenelst, dienst Interne en Externe Communicatie ;
Tel. 071-5273282 / Email B.T.Hogenelst@bvdu.leidenuniv.nl / 30 augustus 1999, 17:16 uur

Deel: ' Promotie Soortenrijkdom in bergbos Shivapuri wildreservaat '
Lees ook