Universiteit van Utrecht


26 januari 1999

Letteren, 14.30 uur
Mw. drs. E.A.M. Echteld
(Curaçao, Nederlandse Antillen)
‘Literatura en espanol en Curazao al cambio del siglo. En busca de textos desconocidos de la segunda mitad del siglo XIX y de las primeras decadas del siglo XX’

Drs. Echteld gaat in haar proefschrift in op de Spaanstalige literatuur op Curaçao, die vooral in de tweede helft van de negentiende eeuw en de eerste twee decennia van de twintigste eeuw tot bloei kwam. Daarbij gaat ze na welke sociaal-historische factoren hebben bijgedragen tot het ontstaan van deze literatuur. Het gaat dan onder andere om legale en illegale handelsbetrekkingen met het Latijns-Amerikaanse continent, huwelijksbanden en familierelaties met Venezuela en de aanwezigheid van de drukkerij van A. Bethencourt op het eiland. Deze drukkerij stimuleerde door het drukken en verspreiden van boeken op Curaçao en in Latijns-Amerika het culturele leven en de betrokkenheid van Curaçao met de Latijns-Amerikaanse politiek. Deze betrokkenheid werkt de aanwezigheid van een stroom politieke ballingen in de hand, die met lokale schrijvers, regelmatig publiceren in lokale Spaanstalige of meertalige kranten, waarvan sommige als reactie op politieke strubbelingen in Latijns-Amerika zijn opgericht. Echteld bespreekt met name het meest representatieve materiaal uit verschillende jaargangen van lokale Spaanstalige of meertalige kranten en tijdschriften. Daarnaast behandelt ze ook het werk van de belangrijkste groep lokale schrijvers die niet alleen in deze kranten publiceert, maar daarnaast ook apart literatuur in het Spaans publiceert.
Promotor: prof. dr. F.J. Lasarte
Co-promotor: dr. G.W. Rutgers

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Spaanstalige literatuur op Curaçao '
Lees ook