Technische Universiteit Delft

Alle promoties, intree- en afscheidsredes worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Promotie

Elektron-effect
13 juni 2002 | 13.30 uur
hr. M.D. Nijkerk | doctorandus in de natuurkunde.
Prof.dr.ir. P. Kruit (fac TNW)

Space charge effects near inhomogeneous cathodes.
In dit proefschrift wordt een nieuw computersimulatie programma beschreven dat het mogelijk maakt om een klein gebiedje vlak bij een elektronenbron te simuleren waarbij effecten als oppervlakte ruwheid, emissie inhomogeniteit, interacties tussen nabije elektronen en het effect van verre elektronen zijn meegenomen. Voorgenoemde effecten zitten veelal niet in de standaard computer modellen die worden gebruikt om elektron-optische systemen (TV's, computermonitoren, elektronenmicroscopen, röntgenbuizen,
lithografieapparaten, beeldversterkers) te ontwerpen. Dientengevolge zijn de modellen niet altijd even betrouwbaar. Met behulp van het nieuwe simulatieprogramma kunnen de bestaande modellen getoetst worden op hun toepasbaarheid in verschillende situaties. Volgens de toets uitgevoerd in het proefschrift blijken de bestaande modellen te moeten kunnen voldoen. De doorgaans waargenomen fouten in berekeningen moeten dus op het conto van de implementatie van de modellen en niet hun toepasbaarheid worden geschreven. Tevens is er de mogelijkheid om met behulp van het nieuwe programma statistische interacties in de bundel, temperatuur relaxatie in de elektronenwolk, en shot noise te bestuderen.

Voor verder lezen:

* Progress in cathode research ed. by T.W. Haas, 1985

Maarten van der Sanden
Wetenschapsvoorlichter
Communicatie & Marketing Groep / TU Delft
tel.: 015 2785454
fax.: 015 2781855
GSM: 06 20408176

Deel: ' Promotie Space charge effects near inhomogeneous cathodes '
Lees ook