Ingezonden persbericht


Stabiliteit
10 september 2001 | 16.00 uur
Hr. W. Broere | civiel ingenieur
Promotoren | prof.ir. A.F. van Tol (fac. CiTG) en prof.ir. E. Horvat (em. (2000) fac. CiTG)

Tunnel face stability & new CPT applications
Bij vrijwel alle geboorde tunnels in Nederland hebben problemen met de stabiliteit van het graaffront voor vertragingen gezorgd. Een beter begrip van de processen aan het graaffront, en van de grondgesteldheid rond de tunnelboormachine, kan leiden tot een verlaging van de risico's tijdens het boren, zodat kostenstijgingen en vertragingen uit blijven.Tijdens het boren dient de steundruk aan de voorzijde van de tunnelboormachine tussen een minimale en maximale waarde te blijven, teneinde problemen met stabiliteit te vermijden. Bestaande modellen om deze waarden te bepalen houden echter nauwelijks rekening met het boorproces. Het blijkt dat tijdens het boren wateroverspanningen voor de tunnelboormachine opgewekt worden, welke de stabiliteit negatief beïnvloeden. Deze wateroverspanningen zijn meegenomen in een nieuw stabiliteitsmodel, dat ook rekening houdt met de gelaagdheid van de grond. Hierdoor is een nauwkeuriger bepaling van de gewenste steundruk mogelijk geworden. Daarnaast heeft de Delftse promovendus onderzocht of sonderen, een bestaande grondonderzoekstechniek, ook op nieuwe manieren uitgevoerd kan worden, om extra informatie over de grondgesteldheid te verzamelen. In plaats van verticaal, vanaf maaiveld, kan een sondering horizontaal vanuit de tunnelboormachine uitgevoerd worden. Op basis van modellen en laboratoriumonderzoek is afgeleid dat de metingen in beide richtingen geringe verschillen vertonen. Met een geringe correctie zijn de correlaties die opgesteld zijn voor verticaal sonderen ook voor horizontaal sonderen bruikbaar. Ook heeft Broere onderzocht of door het verhogen van de snelheid van sonderen aanvullende informatie over de pakkingsdichtheid van zandlagen is te verkrijgen. Tijdens laboratoriumproeven met hoge en lage snelheid is echter geen betrouwbare relatie tusssen gemeten waterspanningen en de pakkingsdichtheid gevonden. Wel kunnen ook met de hoge snelheid de overige gebruikelijke metingen met voldoende betrouwbaarheid worden uitgevoerd.

Voor verder lezen:

* Barton, Nick: TBM tunneling in jointed and faulted rock by Nick Barton, 2000

* Maidl, Bernhard: Mechanised shield tunnelling, 1996
* Stack, B.: handbook of mining and tunneling machinery, 1982
* Lunne, Tom: Cone penetration testing in geotechnical practice, 1997

* Meigh, A.C.: Cone penetration testing; methods and interpretation, 1987

Deel: ' Promotie stabiliteit geboorde tunnels '
Lees ook