Ingezonden persbericht


Techniekonderzoek, stedelijke herinrichtingsprocessen Promotie mw.drs. A.M. Hommels
in de Faculteit der Cultuurwetenschappen.
Unbuilding Cities; obduracy in Urban Sociotechnical Change, Promotor: Prof.dr.ir. W.E. Bijker; co-promotor: dr. K.T. Bijsterveld. Donderdag 20 september, 16.00 uur.

Het proefschrift gaat over de spanning tussen de voortdurende veranderingsprocessen in steden en de relatieve 'hardheid' van reeds bestaande stedelijke structuren. In Nederland worden de jaren '90 gekenmerkt door een explosie van nieuwe ruimtelijke plannen en bouwactiviteiten in steden. Veel grootschalige projecten uit de jaren '60 worden in de jaren '90 alweer bestempeld als "mislukkingen". Dit bevestigt enerzijds het idee van stedenbouw als continu proces van bouw en herbouw. Anderzijds blijkt dat het vaak heel moeilijk is om het ontwerp van steden aan te passen. Op basis van drie gedetaileerde studies van recente Nederlandse stedenbouwkundige herinrichtingsprojecten (het Utrecht Centrum Project, de pogingen tot reconstructie van de A2-stadstraverse door Maastricht en de ruimtelijke vernieuwing van de Bijlmermeer) en theoretische inzichten uit het techniekonderzoek, worden vragen geanalyseerd als: Hoe kunnen steden aangepast worden aan nieuwe ideeën en veranderd beleid? Waarom behouden sommige stedelijke structuren hun hardheid ondanks pogingen om ze te veranderen? Welke strategieën ontwikkelen maatschappelijke actoren om te behouden wat ter discussie staat of om te veranderen wat zeer robuust lijkt?

Deel: ' Promotie Stedelijke herinrichtingsprocessen '
Lees ook