Rijksuniversiteit Groningen

Stijlgebonden schoolvorming in de Nederlandse sociologie na '1968'

Na de Tweede Wereldoorlog groeide de Nederlandse sociologie in betekenis, maar in de jaren zestig ontstond er verdeeldheid. Er ontstond een groep sociologen die vond dat ze met de sociologie de bestaande maatschappelijke verhoudingen niet alleen moesten bestuderen, maar ook moesten veranderen. Na deze zogenaamde crisis in de sociologie hebben vooral twee scholen de hedendaagse Nederlandse sociologie geherdefinieerd: de Amsterdamse figuratiesociologie en de Utrechts-Gronings-Nijmeegse verklarende sociologie. De stijlen van sociologiebeoefening van beide scholen lopen uiteen. De figuratiesociologie werkte een vorm van historisch-vergelijkende sociologie uit, terwijl de verklarende sociologie een methodologisch-individualistisch programma voorstond. Promovendus Carla van El onderzocht hoe die tweedeling zich heeft voltrokken en waartoe die heeft geleid. Processen van schoolvorming binnen de sociologie houden verband met het soort sociale wetenschap dat de leden van een bepaalde school belichamen. Het is ook gerelateerd aan het soort hulpbronnen dat die leden gezien hun stijl van sociologiebeoefening mobiliseren. Kortom: schoolvorming is stijlgebonden. Het denken in termen van stijlen maakt het mogelijk het aloude onderscheid tussen sociale en cognitieve factoren te vermijden door uit te gaan van de samenhang tussen allerlei aspecten van wetenschapsbeoefening.

Carla Geertruida van El (Amsterdam, 1964) studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de Faculteit der Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel werkt zij als beleidsmedewerker bij de Faculteit der Economische Wetenschappen en Econometrie van de Universiteit van Amsterdam.

Datum en tijd

donderdag 13 juni 2002, 14.15 uur

Promovendus

C.G. van El, tel. (020)525 42 76, e-mail: c.g.van.el@philos.rug.nl (werk)

Proefschrift

Figuraties en verklaringen. Stijlgebonden schoolvorming in de Nederlandse sociologie na '1968'

Handelsuitgave

Uitgeverij Aksant, Oudezijds Achterburgwal 185, 1012 DK Amsterdam, tel. (020)525 27 11, ISBN 90-5260-010-4, prijs 20 euro

Promotor

prof.dr. D.L. Pels

Faculteit

wijsbegeerte

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Deel: ' Promotie stijlgebonden schoolvorming in Nederlandse sociologie na '.. '
Lees ook