Universiteit van Utrecht


29 april 1999

Letteren, 14.30 uur
Mw. drs. N.M. Wilholt (Madrid, Spanje)

‘Vóór alles artiste’. A.A.M. Stols als uitgever, typograaf en cultureel bemiddelaar in de periode 1922-1942’.

Drs. Wilholt doet in haar proefschrift verslag van een onderzoek naar de culturele context waarin de fondsvorming van uitgever A.A.M. Stols tot stand kwam. De netwerkanalyses die centraal staan in het onderzoek geven een beeld van het functioneren van het culturele leven tijdens het Interbellum, waarin esthetische, commerciële en strategische overwegingen nauw met elkaar samenhangen.
Stols begon in 1922 met het uitgeven van luxe edities van binnen- en buitenlandse - voornamelijk Franse - auteurs. Dit onder het motto "Goede literatuur in uitstekende typografie". Aanvankelijk boekte Stols daarmee succes, maar het intreden van de economische crisis aan het begin van de jaren dertig strooide, tezamen met een nogal wankele bedrijfsvoering, roet in het eten. In plaats van het bibliofiele profiel te kunnen uitbouwen, was hij gedwongen zijn idealen terzijde te schuiven en te gehoorzamen aan de wetten van marktwerking. Desondanks - maar ook mede dankzij - die bedrijfsmatige omstandigheden slaagde Stols erin een groot Nederlands literair fonds op de bouwen, met namen als Roland Holst, Nijhoff, Du Perron, Vasalis, Achterberg, Bouten en Van de Woestijne.
Uit het onderzoek van Wilholt blijkt dat achter de verschillende fondsonderdelen van Stols uiteenlopende, elkaar nauwelijks overlappende netwerken schuilgaan. Het ‘Franse’ netwerk bevindt zich geheel in de bibliofiel literaire wereld van de jaren twintig en dertig, bestaande uit boekhandelaren, auteurs, kunstenaars en verzamelaars. Het Nederlandse netwerk is te situeren in het broeiende literaire leven van de jaren dertig. Promotor: prof. dr. W. J. van den Akker
Co-promotor: dr. S.A. Levie

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Promotie Stols als uitgever, typograaf en bemiddelaar '
Lees ook