Rijksuniversiteit Groningen


Promotie

Geen simpele oorzaak voor verschil in stralingsgevoeligheid tussen tumorcellen

Ongeveer de helft van alle kankerpatiënten wordt bestraald. De gevoeligheid voor (ioniserende) straling verschilt echter per individu en per type kankercel. Het zou goed zijn om de stralingsgevoeligheid van de tumorcellen, maar ook van de omringende gezonde cellen, te weten voordat men radiotherapie gaat toepassen. Zo'n voorspellende test is echter nog niet voorhanden. Elies Woudstra onderzocht in hoeverre de opvouwing van het DNA van invloed is op de stralingsgevoeligheid van een aantal tumor cellijnen. Ioniserende straling doet zijn werk namelijk door schade toe te brengen aan het DNA van de (tumor)cel. Elke cel in ons lichaam heeft ongeveer twee meter lengte aan DNA in huis. Dit DNA is op verschillende niveaus opgevouwen tot chromosomen. Cellen kunnen verschillen in sommige van deze 'opvouwings'-niveaus. Uit het onderzoek van Woudstra blijkt dat de opvouwingsstructuur inderdaad van belang is voor de stralingsgevoeligheid van een aantal tumorcellijnen, maar niet voor alle. Als afzonderlijke factor heeft het dus geen voorspellende waarde voor de kliniek. Ook andere factoren, zoals de hoeveelheid DNA schade door straling of de mate van DNA herstel bieden op zichzelf geen sluitende verklaring voor de verschillen in stralingsgevoeligheid. "Wellicht kan een combinatie van meerdere factoren de ontvankelijkheid voor straling van (tumor)cellen wél voorspellen," aldus Woudstra.

Mevrouw Woudstra (Leeuwarden, 1966) studeerde biologie in Groningen. Zij verrichtte haar promotieonderzoek bij de vakgroep Radiobiologie van de RUG, binnen de onderzoekschool GIDS. Het Interuniversitair Instituut voor Radiopathologie en Stralenbescherming financierde het onderzoek. Woudstra werkt sinds vorig jaar bij het Imperial Cancer Research Fund in Londen.

Datum en tijd

woensdag 13 oktober 1999, 14.15 uur

Promovendus

mw. E.C. Woudstra, tel. 00 44 171 269 38 45, fax 00 44 171 269 38 01 (werk)

Proefschrift

Chromatin structure, DNA damage. DNA repair and cellular radiosensitivity

Promotor

prof.dr. A.W.T. Konings

Faculteit

medische wetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Deel: ' Promotie Stralingsgevoeligheid tumorcellen '
Lees ook