Katholieke Universiteit Brabant

Promotie Freek Vermeulen: Strategische expansie van ondernemingen

Op vrijdag 12 februari 1999 verdedigt drs. G.A.M. Vermeulen aan de Katholieke Universiteit Brabant zijn proefschrift getiteld: 'Shifting ground: studies on the intersection of organizational expansion, internationalization, and learning'.

Promotor: prof. dr. H.G. Barkema, hoogleraar Internationaal Management aan de Katholieke Universiteit Brabant.

Aula KUB - 16.15 uur
(vanaf 16.00 uur korte toelichting op de inhoud van het proefschrift)

Internationaal opereren staat hoog op de agenda van veel bedrijven. Fusies met grote buitenlandse concurrenten om gezamenlijk de mondiale markt te bedwingen zijn aan de orde van de dag. Overnames en joint ventures in verre landen zijn dagelijkse praktijk, om vooral niet de boot te missen in een veelbelovende buitenlandse markt. Maar vrijwel even talrijk zijn de verhalen over mislukking: competentiestrijd tussen hoofdkantoor en buitenlandse dochters, met veel klaroengeschal aangekondigde fusies die binnen enkele jaren weer met stille trom worden ontbonden, of de talrijke joint ventures en acquisities die verzanden in wantrouwen en cultureel onbegrip. Freek Vermeulen onderzocht het ontwikkelingsproces van Nederlandse ondernemingen die buiten hun landsgrenzen treden. Middels statistische analyse identificeerde hij succes én falen.

In zijn proefschrift onderzoekt Vermeulen de strategische keuzen die bedrijven maken bij het uitgroeien van een lokale organisatie tot een multinationale onderneming. Het onderzoek toont aan dat veel bedrijven grote problemen ondervinden bij dit groeiproces. In het buitenland opereren, blijkt veelal iets fundamenteel anders dan men gewend was te doen in Nederland. De meest vruchtbare strategie is dan ook om het rustig aan te doen; stapje voor stapje leren omgaan met de complexiteit van een veelheid van verschillende landen en culturen.

Maar zelfs dan moet de onderneming zichzelf de ruimte laten om initiële tegenslag te verwerken. Vrijwel altijd blijken ondernemingen geneigd te reageren op de de achterblijvende prestatie van hun buitenlandse vestigingen door de teugels strakker aan te halen en de Nederlandse manier van werken nog strenger door te voeren. Dit verergert de situatie echter alleen maar en doet niet zelden het bedrijf in een crisis belanden. De onderneming en haar managementteam moeten proberen haar fouten en successen te interpreteren en deze ervaringen vorm te geven in een nieuwe, multinationaal georganiseerde onderneming. Wanneer zij daar in slaagt, blijkt het tegelijkertijd opereren in een veelheid van landen en culturen inderdaad te kunnen leiden tot een superieure performance.

Curriculum vitae:

Freek Vermeulen (Rosmalen, 1970) studeerde bedrijfseconomie en beleids- en organisatiewetenschappen aan de Katholieke Universiteit Brabant. In 1994 werd hij assistent in opleiding op de economische faculteit van deze universiteit. Sinds augustus 1998 is hij als postdoc onderzoeker verbonden aan het departement Organisatie en Strategie en als management consultant aan de adviesgroep Topstructuur en Strategie van het organisatieadviesbureau Rijnconsult te Velp.

Vermeulen publiceerde meermalen in gezaghebbende wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van organisatie en strategie. Hij fungeerde als spreker op verschillende congressen in binnen- en buitenland en werd in 1998 door studenten verkozen tot 'Beste Docent van de studierichting International Business'. Hij is te bereiken onder telefoonnummer 013-4668217, 026-3848566, of via e-mail g.a.m.vermeulen@kub.nl

Het proefschrift wordt uitgegeven in de CentER Dissertation-reeks nr.
48, ISBN 90 5668 047 1, 195 pag.

Persvertegenwoordigers die prijs stellen op toezending van een recensie-exemplaar kunnen zich wenden tot de afdeling Voorlichting en Externe Betrekkingen van de KUB, telefoon: 013-4662000.


26-01-1998 KUB

Deel: ' Promotie Strategische expansie van ondernemingen '
Lees ook