Vrije Universiteit Amsterdam


veb@dienst.nl

Chronische stress verhoogt risico op laag geboortegewicht

Chronische stress in de eerste drie maanden van de zwangerschap geeft een verhoogd risico op het krijgen van een kind met een laag geboortegewicht. Dit is ongeacht lengte, gewicht, opleidingsniveau of rookgedrag van de moeder. Voorbeelden van chronische stressoren zijn ontevredenheid met het eigen uiterlijk, ruzie met de buren of een conflict met collega´s. Dit blijkt uit het proefschrift Stress exposure and pregnancy outcome: A psychosocial and biochemical study, waarop mw. K.M. Paarlberg op woensdag 26 mei hoopt te promoveren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Paarlberg onderzocht een groep van 396 gezonde vrouwen tijdens hun eerste zwangerschap met behulp van vragenlijsten en bloed- en urineonderzoek. Centraal in het psychosociale en biochemische onderzoek stond de vraag naar de invloed van psychosociale factoren en leefwijze van de zwangere vrouw op het ontstaan van laag geboortegewicht en zwangerschapsvergiftiging. Zwangerschapsvergiftiging en een laag geboortegewicht kunnen de gezondheid en soms zelfs het leven van moeder en kind bedreigen. Jaarlijks komt een laag geboortegewicht bij 10.000 pasgeborenen voor.

Depressieve stemming tijdens zwangerschap hangen samen met chronische stress en onvrede met verkregen steun uit de omgeving. Vrouwen die roken, rapporteren meer chronische stress tijdens hun zwangerschap dan niet-rokende vrouwen. Vergeleken met niet-rokende vrouwen tillen rokende vrouwen zwaarder aan hun problemen. Eveneens blijkt uit het onderzoek dat klachten die door de zwangerschap zelf worden veroorzaakt, zoals misselijkheid, rugpijn en moeheid, nauwelijks een verband hebben met psychosociale omstandigheden.

In haar proefschrift pleit Marieke Paarlberg voor meer aandacht voor het eerste trimester van de zwangerschap. Tijdens deze eerste drie maanden gebeurt er op medisch en psychologisch gebied veel. Meer werkgevers zouden zich flexibeler op moeten stellen als het gaat om aanpassingen in werktijden of thuiswerken. Dat vermindert de kans op een kind met een te laag geboortegewicht, waardoor werknemers niet vóór het zwangerschapsverlof al moeten stoppen met werken.

NOOT VOOR DE REDACTIE

De promotie van Marieke Paarlberg op het proefschrift Stress exposure and pregnancy outcome: a psychosocial and biochemical study zal plaatsvinden op woensdag 26 mei om 15.45 uur in de Aula van de Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 te Amsterdam.

Promotoren zijn prof.dr. H.P. van Geijn en prof.dr. G.A. Dekker.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marieke Paarlberg, tel. (020) 444 0085/444 0090, e-mail of met Barbara Verhallen, Voorlichting en Externe Betrekkingen, tel. (020) 444 5662, fax (020) 444 5655 of e-mail .


10-05-1999 / pb 99.28 / bv

Deel: ' Promotie Stress verhoogt risico op laag geboortegewicht '
Lees ook