Universiteit van Amsterdam

Stressgevoeligheid rond zes uur s ochtends het hoogst


Promotie Psychofysiologie


woensdag 21 april 12.00 uur

De biologische klok in onze hersenen brengt zelfstandig een ritme voort dat een groot aantal lichaamsfuncties reguleert. Onder normale omstandigheden duurt de cyclus van dit circadiane ritme iets meer dan 24 uur. Het ritme wordt weerspiegeld in de dagelijkse variatie van onder andere de lichaamstemperatuur, activiteit van het hart en hormoonafgifte. Ook menselijk gedrag wordt door het circadiaan ritme beïnvloed, bijvoorbeeld het slaap/waakritme. Alexander van Eekelen mat basale ritmen in psychologische en fysiologische variabelen en zocht een antwoord op de vraag of mensen op het ene moment van de dag gevoeliger zijn voor stress dan op een ander moment van de dag. De resultaten geven duidelijk aan dat er een circadiaan ritme is in stressgevoeligheid. Er is alleen rond zes uur s ochtends een duidelijke stressreactie gemeten in cortisol-afgifte en hartactiviteit. De resultaten zijn mede van belang voor het inzicht in stressgerelateerde ziekten, met name bij mensen die op het moment dat het lichaam daarvoor het meest gevoelig is vanwege hun werk, actief zijn en bloot staan aan stress.

A.P.J. van Eekelen: Stress and circadian rhythms. Promotor is prof. dr. G.A. Kerkhof.

UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929.


Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Stressgevoeligheid rond zes uur 's ochtends het hoogst '
Lees ook