Rijksuniversiteit Groningen

Structuur en werking van een membraaneiwit

Onderzoek naar de structuur en de werking van enzymen die functioneren in celmembranen is betrekkelijk zeldzaam. Van de enzymen die opgelost zijn in de vloeistof in de cel zijn er al duizenden met succes onderzocht, maar het aantal membraanenzymen waarvan duidelijk is hoe ze in elkaar zitten en werken, is tot nu toe beperkt tot enkele tientallen. Toen Arjan Snijder er in 1999 in slaagde om de ruimtelijke structuur en het activeringsmechanisme van het bacteriële membraanenzym fosfolipase A te ontrafelen, was dat dan ook een publicatie in Nature waard.

In het proefschrift dat nu verschijnt, plaatst Snijder de structuurbepaling in een bredere context. Fosfolipase A breekt fosfolipen uit het membraan af en maakt het membraan daardoor beter doorlaatbaar voor eiwitten. Dat is niet altijd gewenst, daarom staat de activiteit van het enzym onder strenge controle. Alleen als twee enzymmoleculen, die los in het membraan bewegen, elkaar ontmoeten en een dubbelmolecuul vormen, wordt het enzym actief. Snijder kon uit de structuur afleiden waarom dit zo is. Het onderzoek van Snijder maakte ook echter duidelijk dat dimerisatie alleen niet voldoende is voor enzymatische activiteit. Ook de binding van calcium ionen aan het enzym is noodzakelijk. De positieve lading van calcium is essentieel voor de stabilisatie van de overgangstoestanden tijdens de hydrolysering van fosfolipide. /JS

Arjan Snijder (Zuidlaren, 1971) studeerde moleculaire wetenschappen in Wageningen. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de vakgroep Biofysische Chemie van de RUG en bij het Institute Laue-Langevin in Grenoble.

Datum en tijd

vrijdag 14 september 2001, 16.00 uur

Promovendus

H.J. Snijder, , tel. (050)363 43 96, fax (050)363 43 96, e-mail: a.snijder@chem.rug.nl (werk)

Proefschrift

Structure and mechanism of an integral membrane enzyme, outer membrane phospholipase A from Escherichia coli

Promotor

prof.dr. B.W. Dijkstra

Faculteit

wiskunde en natuurwetenschappen

Plaats

Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Promotie

Zoekwoorden:

Deel: ' Promotie Structuur en werking van membraaneiwit '
Lees ook