Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30

Aanmaakdatum: 4 januari 1999

------------------------------------------------------

Promotie dhr. drs. M.H. Kolk

op het gebied van de Natuurwetenschappen donderdag 28 januari 1999 om 13.30 uur precies

------------------------------------------------------

UIT TALLOOS VEEL ATOMEN: OP ZOEK NAAR STRUCTUUREIGENSCHAPPEN VAN RNA

Kernspin-resonantie (NMR) is een methode die bij uitstek geschikt is voor het achterhalen van de ruimtelijke, atomaire structuur van bio-macromoleculen (RNA). Het proefschrift beschrijft onderzoek, uitgevoerd met behulp van deze techniek, naar de structurele kenmerken van twee bijzondere RNA-moleculen afkomstig uit virussen (hepatitis delta en turnip yellow mosaic virus).

De resultaten bieden inzicht in de rijke schakering aan ruimtelijke structuren die dergelijke moleculen kunnen aannemen. Bovendien verklaren ze voor een deel de biologische rol die de moleculen spelen in deze virussen, respectievelijk katalytische activiteit en de betrokkenheid bij virusreplicatie.

Ten slotte is het mogeljk om aan de hand van de gevonden resultaten voorspellingen te doen over de structurele eigenschappen van verwante of vergelijkbare systemen, om uiteindelijk te komen tot een algemene blauwdruk van RNA die van groot belang is voor wetenschappers in de biochemie, farmacie en moleculaire biologie.

* Plaats: Aula/Congresgebouw, Comeniuslaan 2, Nijmegen * Titel proefschrift: Exploring tertiary folding in RNA: novel structural motifs in HDV and TYMV RNA studied by NMR spectroscopy * Promotor: dhr. prof. dr. C.W. Hilbers * Copromotor: dhr. dr. H.A. Heus * Woonplaats: Nijmegen

------------------------------------------------------

Deel: ' Promotie Structuureigenschappen van RNA '
Lees ook